Natisni

Naloga

Spremeniti shemo za podporo tako, da bomo bistveno bolj racionalno dosegli cilje na področju OVE, postavljenih za leto 2020

Ukrep / Oblikovanje in sprejem nacionalnega energetskega programa

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Za omejitev dodatne obremenitve odjemalcev, energetskih družb in proračuna pri zagotavljanju sredstev za subvencije za podporno shemo na področju obnovljivih virov energije in soproizvodnje električne energije in toplote smo nekatera določila, ki vplivajo na podporno shemo že vnesli v novelo Energetskega zakona, poleg tega pa aktivno pripravljamo spremembe podporne sheme. Za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE bodo izvedeni naslednji ukrepi:
- ureditev podporne sheme za električno energijo OVE in SPTE; rok izvedbe: 31. 12. 2013;
- sprememba sistema prispevkov za zagotavljanje podpor proizvodnji električni energiji iz OVE s ciljem, da razbremenimo slovensko industrijo z znižanjem cen električne energije za 10 %, rok izvedbe: 31.12.2013;
- znižanje cen zemeljskega plina kot pomembnega primarnega energenta za potrebe industrije; rok izvedbe: 31.12.2013.

Zgodovina statusov

16.01.2017 R
19.09.2016 DR
18.05.2016 DR
02.02.2016 N
18.03.2015 N
29.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Spremeniti shemo za podporo tako, da bomo bistveno bolj racionalno dosegli cilje na področju OVE, postavljenih za leto 2020
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Načelo SBA IX
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MzI  16.01.2017  EK je 10. 10. 2016 potrdila predlagane spremembe podporne sheme, na podlagi česar je bila sprejeta nova Uredba o podporah. Na podlagi te uredbe bodo novi vstopi v podporno shemo mogoči le na podlagi konkurenčnega razpisa, kjer bodo uspešni projekti, ki bodo zagotavljali najcenejšo OVE elektriko. MZI meni, da je ukrep izveden. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MzI  19.09.2016  Ni sprememb.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MzI  18.05.2016  Pripravljeno imamo novo shemo za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE in SPTE. Shema je bila poslana na EK na potrditev z vidika državnih pomoči. Shema bo s strani EK potrjena predvidoma v mesecu juliju, tako da bo razpis za nove vstope izveden jeseni letošnjega leta. 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MzI  02.02.2016  Ni sprememb. 
Nerealizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  Admin  18.03.2015  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  29.05.2014  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014