Natisni

Naloga

Odprava administrativnih ovir na področju živilske zakonodaje in sicer na področju prijave/registracije živilskega obrata.

Opis naloge

Predlaga se poenostavitev obrazca za prijavo ne glede na vrsto dejavnosti oziroma najmanj poenotenje obrazca za prijavo živilskega obrata na MKO – inšpektorat za kakovost kmetijskih pridelkov in živil. Na obstoječem obrazcu naj se bolj jasno opredeli način odjave dejavnosti živilskega obrata (izbris iz registra).

Ukrep / Opredeliti enotni postopek za registracijo vseh nosilcev dejavnosti, ki so povezane z proizvodnjo, predelavo in distribucijo živil.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Pojasnilo MKO:
Z reorganizacijo služb na področju varne hrane, veterinarstva in varstva rastlin bo uveden enoten sistem registracij razen za področje, ki je v pristojnosti MZ.

Zgodovina statusov

29.12.2014 R
26.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Odprava administrativnih ovir na področju živilske zakonodaje in sicer na področju prijave/registracije živilskega obrata.
Odgovorni resor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MKGP  29.12.2014  Sprejet je bil Pravilnik o registraciji in odobritvi obratov na področju živil (Uradni list RS, 96/14). 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  26.05.2014  ni sprememb glede na zadnje poročanje 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014