Natisni

Naloga

Obdavčitev osebnih družb

Ukrep / Obdavčitev osebnih družb

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Vlada RS je januarja 2013 v primeru pobude družbe Jelen & Zaveršnik, BAMBI, d.n.o., za oceno ustavnosti tretjega odstavka 90. člena ZDoh-2 sprejela mnenje, da je pobuda neutemeljena, ter da z davčno ureditvijo, po kateri se kot dividenda obdavčuje tudi pripis dobička kapitalskemu deležu družbenika, ni kršeno ustavno načelo enakosti. Zakonodajalec je pri pripravi davčnih rešitev namreč upošteval posebne rešitve v statusnem pravu glede družbenikov d.n.o. in komplementarjev komanditnih družb. Zato ti družbeniki v primerjavi z družbeniki kapitalskih družb in drugih družbenikov osebnih družb, niso v primerljivem položaju. Prav tako je Vlada menila, da taka ureditev ne pomeni posega v svobodo gospodarske pobude in tudi ne omejuje pravice kogarkoli, da ustanovi osebno gospodarsko družbo. Ustavno sodišče o zadevi še ni odločilo.

Zgodovina statusov

25.02.2015 R
25.04.2014 NS
25.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Obdavčitev osebnih družb
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA VI
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  25.02.2015  Odločitev ustavnega sodišča je bila sprejeta v letu 2014.  
Nesprejemljivo 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014   
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014