Natisni

Naloga

Sprememba Zakona o kmetijstvu in sprememba Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah

Opis naloge

Ureditev pogojev za ponujanje kmetijskih pridelkov in izdelkov na kmetiji.

Ukrep / Urediti področje dopolnilnih dejavnosti v smislu jasnejše razmejitve gostinske dejavnosti in turizma na kmetiji.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Uredba bo natančneje definirala pogoje in zahteve za posamezne dopolnilne dejavnosti. Uvedla se bo močna povezava med primarno in proizvodno naravnanimi dopolnilnimi dejavnostmi. Z uredbo bomo uvedli obvezno vodenje evidenc, ki bo prav tako urejevalo navezavo na primarno kmetijsko dejavnostjo.

V letu 2016 bo sprememba uredbe na področju nudenja športnih rekvizitov gostom na dopolnilni dejavnosti turizem na kmetiji, s katero se bo uredilo plačilo za opravljeno izposojo. Manjši finančni učinki – prilivi DDV v državni proračun.

Zgodovina statusov

31.07.2014 R
26.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprememba Zakona o kmetijstvu in sprememba Uredbe o vrsti, obsegu in pogojih za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetijah
Odgovorni resor Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MKGP  31.07.2014  Uredba o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/14 - 28. julija 2014. Določeni so pogoji za opravljanje dejavnosti. Poudarek je na povezavi med osnovno in dopolnilno dejavnostjo. Zahtevani so deleži lastnih surovin. To se ugotavlja iz evidenc o nabavi surovin, ki jih morajo nositi nosilci dejavnosti. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  26.05.2014  Predlagali smo novo uredbo o dop.dejavnostih, s katero se ureja ta problematika. Predviden sprejem konec julija 2014. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Urediti področje dopolnilnih dejavnosti. Jasnejša razmejitev gostinske dejavnosti in turizma na kmetiji.