Natisni

Zgodovina statusov

10.09.2015 R
28.05.2015 DR
24.02.2015 DR
29.05.2014 DR
29.05.2014 DR
27.05.2014 DR
23.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Združitev spletnih mest e-Vem in Eugo Slovenia
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2015
Tip naloge
Načelo SBA III
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  10.09.2015  Združitev spletnih mest eVem in EUGO Slovenije je bila opravljena v letu 2014. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MJU  28.05.2015  Vzpostavljen je spletni portal oziroma Enotna poslovna točka - Slovenia Business Point (http://eugo.gov.si/) za zagotavljanje ažurnih podatkov o vstopnih pogojih za opravljanje posameznih dejavnosti, storitev in poklicev, ki je namenjen tujim (vsebine se prevajajo v angleški jezik) in domačim poslovnim subjektom (http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem), ki pa se bo v nadaljevanju dopolnjeval, predvsem pa bo njegova nadgradnja šla v smeri boljšega povezovanja med državnimi organi (predvsem nadzornih organov), ki si bodo delili enkrat pridobljene podatke od poslovnih subjektov, s čimer jih bomo bistveno razbremenili pri poslovanju z državo. Poleg analize zakonodaje, popisov pogojev z objavo na spletnih mestih, je pripravljeno t.i. orodje, ki predstavlja še eno od možnosti za pridobitev prvih informacij: ali moram za začetek opravljanja izbrane dejavnosti izpolnjevati t.i. vstopne pogoje - pridobiti licenco, dovoljenje, zaposliti ustrezen kader, strokovnjaka... Orodje je namenjeno predvsem vsem bodočim podjetnikom oz. drugim poslovnim subjektom na začetku poslovne poti, ki iščejo informacije o pogojih za dejavnosti, ki jih želijo opravljati ter referentom na Vem točkah oz. drugih organizacijah, ki svetujejo pri ustanavljanju in registraciji podjetja. Orodje temelji na Standardni klasifikaciji dejavnosti, omogoča iskanje po SKD šifrantu - po ključnih besedah ali šifrah dejavnostih, vsebuje seznam dejavnosti na nivoju podrazreda z informacijo o storitvah, ki jih uvrščamo v posamezen podrazred, vsebuje grafični prikaz, ki omogoča hiter pregled ali je za določeno dejavnost potrebno dovoljenje / poklic, vsebuje povezave na prve informacije o pogojih in katera zakonodaja vpliva na opravljanje določene dejavnosti. Orodje je objavljeno na strani portala e-Vem: DOVOLJENJA in POGOJI http://evem.gov.si/info/zacenjam/dovoljenja-in-pogoji/ oz. na povezavi: Standardna klasifikacija dejavnosti (SKD) Popisi reguliranih dejavnosti in poklicev potekajo v skladu s predvideno časovnico, ki predvideva zaključek popisa vseh zaznanih reguliranih dejavnostih in poklicev v letu 2015. V okviru analize je bilo do maja 2015 na portalu e-VEM objavljenih (dostopno javnosti) 861 dejavnosti, 92 poklicev in 86 dovoljenj. V kratkem sledi še objava prestalih pogojev za opravljnje dejavnosti, poklicev in dovoljenj, ki so bili predmet popisa v letošnjem letu. Informacije iz popisov se objavljajo na portalu E-vem (www.evem.gov.si) v slovenskem jeziku in na portalu EUGO (www.eugo.gov.si) v angleškem jeziku. Celovitost portalov E-vem in EUGO bo dosežena še z vzpostavitvijo elektronskih postopkov za pridobivanje različnih dovoljenj za opravljanje dejavnosti/poklicev, kar je načrtovano za jesen 2015.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MJU  24.02.2015  Z novo vsebino in arhitekturo, povzeto po modelu 2013 Eugo Slovenia in v skladu s smernicami strateškega načrta Združitve e-Vem in Eugo Slovenia, je bil nadgrajen portal e-VEM. Prenovljeno spletno mesto e-Vem smo javno objavili julija 2014, in sicer na povezavi evem.gov.si. Nadaljevale so se aktivnosti v povezavi z razvojem vsebin na Eugo Slovenija. Na testiranju portalov EKT vseh držav članic EU, ki ga je junija 2013 naročila Evropska komisija, je bil Eugo Slovenia ocenjen kot uporabniku prijazno spletno mesto. Pomemben korak je bilo oblikovanje izhodišč za enotno uredniško politiko državnih portalov. Glavni cilj in namen projekta je uresničitev ciljev storitvene direktive in izdelava popisa in objava pogojev za opravljanje reguliranih dejavnosti in poklicev na enotni vstopni točki ter vzpostavitev sistema za pridobivanje dovoljenj na daljavo (e-postopki), tako za domače (eVem) kot tuje poslovne subjekte (EUGO), ki želijo opravljati dejavnosti na enotnem evropskem trgu. Projekta smo se lotili ne le s perspektive doseganja zahtev storitvene direktive, ampak širše. Kot izhodišče razvoja projekta EKT smo postavili uporabnika in njegove želje in potrebe, zato smo vsebine zastavili celostno; pokrili smo vse življenjske faze poslovnega subjekta, poleg popisa in objave vseh reguliranih dejavnosti v Sloveniji bomo popisali in objavili tudi vse regulirane poklice. Rezultat tega dela je od julija 2014 viden na spletnem mestu e-Vem (http://evem.gov.si/evem/drzavljani/zacetna.evem), ki je vsebinsko in oblikovno nadgrajeno in v zaledju tehnično in uredniško združeno s spletnim mestom Eugo Slovenia. Oblikovan je bil prototip uporabniku prijaznega postopka kot izhodišče pri pripravi tehničnih specifikacij vseh novih gradnikov elektronskih postopkov, ki se razvijajo v okviru projekta EKT2. Za osrednji del informacijske rešitve EKT za polno elektronsko izvajanje postopkov, potrebnih za pridobitev dovoljenj v zvezi z reguliranimi dejavnostmi in priznavanjem poklicnih kvalifikacij v skladu s storitveno in poklicno direktivo, so bile pripravljene funkcionalne in tehnične specifikacije. Sistem je zasnovan tako, da bodo na voljo sodobni in uporabniško prijazni postopki, ki jih bodo lahko tako domači in tuji uporabniki v celoti izvedli na elektronski način. Za podporo izvajanju postopkov na elektronski način so se pričele aktivnosti razvoja osnovnih storitev zaupanja, s pomočjo katerih bodo lahko tako domači kot tuji uporabniki elektronskih postopkov na varen in zaupanja vreden način pridobivali različna dovoljenja za vstop na slovenski trg. Gradniki za zagotavljanje storitev zaupanja so zasnovani na način, da bodo lahko uporabljeni tudi za druge informacijske rešitve e-uprave. Projekt EKT je prvi projekt e-uprave, ki ima pravno zahtevo zagotavljanja čezmejnih e-storitev, v prihodnje pa pričakujemo pravne podlage tudi na drugih področjih poslovanja javne uprave. Centralno zasnovane tovrstne rešitve so zato ključne za izvedbo učinkovitih storitev e-uprave na različnih področjih delovanja javne uprave. Delo na področju elektronskih postopkov uvaja tudi druge centralne rešitve, ki bodo pozitivno vplivale na nadaljnji celotni razvoj slovenske e-uprave. Vzpostavljena je bila enotna referenčna arhitektura, ki je ključnega pomena za uspešnost projekta EKT kot celote in drugih projektov v prihodnjem razvoju e-uprave. Pripravljen je bil enoten pristop za uvedbo e-dokumentov, kar je pomembno ne samo za možnost integriranih storitev na nacionalni ravni, temveč tudi za lažje vključevanje v čezmejno interoperabilnost in odpravljanje mej znotraj notranjega trga EU. Končna realizacija projekta je predvidena konec leta 2015. Popisi reguliranih dejavnosti in poklicev potekajo v skladu s predvideno časovnico, ki predvideva zaključek popisa vseh zaznanih reguliranih dejavnostih in poklicev v maju 2015. V okviru analize je bilo do sedaj popisanih in objavljenih 363 reguliranih dejavnosti in 92 reguliranih poklicev in 86 dovoljenj. V letu 2014 in 2015 so se nadaljevali popisi preostalih regulacij.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  Državni spletni portal je oblikovan (zlitje e-VEM in EUGO). Širša promocija in uporaba se bo pričela v drugi polovicij junija 2014. Oblikovan je uredniški sistem. Aktivnosti potekajo skladno z zastavljeno časovnico. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  Državni spletni portal je oblikovan (zlitje e-VEM in EUGO). Širša promocija in uporaba se bo pričela v drugi polovicij junija 2014. Oblikovan je uredniški sistem. Aktivnosti potekajo skladno z zastavljeno časovnico. MGRT: Aktivnosti vstopnih točk VEM v začetku leta 2014 nismo finacirali. Izvedenih več srečanj s subjekti podpornega okolja (VEM, SIO,…). Pri prirpavi Strategije pametne specializacije – izpostavljeno tudi podporno okolje, - aktivnosti SPIRIT (organizacija delavnic na temo podpornega okolja s subjekti podpornega okolja).  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Državni spletni portal je oblikovan (zlitje e-VEM in EUGO). Širša promocija in uporaba se bo pričela v drugi polovicij junija 2014. Oblikovan je uredniški sistem. Aktivnosti potekajo skladno z zastavljeno časovnico. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  23.04.2014  I. Oblikuje se državni spletni portala in sicer dela, ki je namenjen za (potencialne) podjetnike v sodelovanju med UKOM, MGRT in MNZ. Gre za združitev vsebin e-VEM in EUGO, ki so razdeljene na 4 poglavja: Razmišljam, Začenjam, Poslujem, Zapiram. S strani DPKT smo področni uredniki za področja Začenjam, Poslujem in Zapiram. Do konca leta 2013 smo pripravili oblikovno in vsebinsko zasnovo ter objavili testno spletno stran (http://test.eugo.sigov.si). Prav tako so v pripravi tudi sistemske spremem