Natisni

Naloga

Vzpostavitev registra nastanitvenih obratov

Opis naloge

Ta zakon se obravnava v paketu z Zakonom o prijavi prebivališča

Ukrep / Doslednejše evidentiranje podatkov o nočitvah gostov ter poenostavitev in vzpostavitev enotne vstopne točke za poročanje o nočitvah gostov

Učinki naloge / pričakovani rezultati


Zgodovina statusov

25.01.2018 R
29.06.2017 DR
14.04.2017 DR
10.01.2017 DR
14.09.2016 DR
17.05.2016 DR
01.02.2016 DR
15.09.2015 DR
01.06.2015 DR
25.02.2015 DR
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev registra nastanitvenih obratov
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2017
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MGTŠ  25.01.2018  Vse pravne podlage za izvedbo te naloge so bile realizirane. Projekt se izvaja. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MGTŠ  29.06.2017  Na AJPESU še potekajo aktivnosti za vzpostavitev sistema, ki naj bi bile končane konec leta 2017.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MGTŠ  14.04.2017  Na AJPES potekajo tehnične priprave za vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MGTŠ  10.01.2017  Pravne podlage so podane z Zakonom o spremembah in dopolnitavh zakona o gostinstvu, ki je bil sprejet julija 2016 (Uradni list RS, št. 52/16). V letu 2017 na AJPES potekajo tehnične priprave za vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema.  
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MGTŠ  14.09.2016  Sprejet je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gostinstvu - Uradni list RS, št. 52/16, Pravilnik o registru nastanitvenih obratih je v pripravi. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MGTŠ  17.05.2016  Zakonodaja je v postopku sprejemanja. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MGTŠ  01.02.2016  Predlog zakona je pripravljen za obravnavo na vladi. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  15.09.2015  Osnutek zakona je v javni razpravi 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  01.06.2015  Postopek v izvajanju. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  25.02.2015  Pripravljajo se zakonodajne spremembe, ki jih bo potrebno čim prej poslati v sprejem DZ - predlog Zakona o prijavi prebivališča in po novem novela Zakona o gostinstvu. Prav tako se izvajajo aktivnosti na tehnični ravni in pripravlja podzakonski akt , ki ga bo potrebno sprejeti zaradi vzpostavitve registra nastanitvenih obratov, ki ga bo vodil AJPES. V izdelavi je tudi tehnična rešitev, vzpostavlja se izvedeni register namestitvenih objektov v okviru PRS. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MNZ  29.05.2014  Zakon o prijavi prebivališča, ki poleg Zakona o spodbujanju razvoja v turizmu, predvideva pravno podlago za izvedbo zastavljenega cilja, v tem obdobju medresorsko usklajen in usklajen s Službo vlade za zakonodajo, vendar sprejem zakona ne sodi v tekoče posle vlade, zato aktivnosti spejema na Vladi in v Državnem zboru, ki so bile predvidene v časovnici, ne bodo realizirane skladno s predvideno časovnico in trenutno stojijo. "  
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Pripravljene so že zakonodajne spremembe, ki jih je potrebno čim prej poslati v sprejem DZ - medresorsko usklajena sta v zvezi z izvedbo projekta tako Zakon o prijavi prebivališča kot tudi Zakon o spodbujanju razvoja turizma. Prav tako so v izvajanju aktivnosti na tehnični izvedbi in pripravi podzakonskega akta (AJPES, občine, SURS), ki ga bo potrebno sprejeti zaradi vzpostavitve registra nastanitvenih enot, ki ga bo vodil AJPES, v izdelavi je tudi tehnična rešitev, vzpostavlja se izvedeni register namestitvenih objektov v okviru PRS. Rok izvedbe do konca 2014.