Natisni

Naloga

Določiti donosnost državnega kapitala/premoženja s pomočjo mednarodne benchmark analize.

Opis naloge

V strategiji upravljanja državnega premoženja je potrebno jasno določiti, kakšna je pričakovana donosnost kapitala v podjetjih z državnim (so)lastništvom. Višina donosnosti mora biti primerljiva s tujimi podjetji v isti panogi. S tem, na videz preprostim ukrepom bi se začeli vzpostavljati normalni konkurenčni pogoji, istočasno bi se bolj kvalitetno začela urejati odprta vprašanja korporativnega vodenja, nadzorni sveti in uprave pa bi dobili jasne cilje in merila ocenjevanja njihove uspešnosti.

Ukrep / Določiti donosnost državnega kapitala/premoženja s pomočjo mednarodne benchmark analize.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Stališče MF: Strategijo bo skladno z novim ZSDH-1 pripravil SOD/SDH. Glede na specifiko slovenskega gospodarstva in družb v posredni in neposredni državni lasti, bi težko pripravili ustrezno benchmark analizo.

Zgodovina statusov

28.05.2015 R
25.02.2015 DR
25.04.2014 NS
25.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Določiti donosnost državnega kapitala/premoženja s pomočjo mednarodne benchmark analize.
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MF  28.05.2015  Ukrep se nanaša na Strategijo upravljanja kapitalskih naložb države, ki jo je Vlada RS sprejela 14. 5. 2015 in posredovala v sprejem državnemu zboru (predlog Odloka o strategiji upravljanja kapitalskih naložb države). 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  25.02.2015  Strategija upravljanja po ZSDH-1 je v pripravljena in bo posredovana v medresorsko usklajevanje in javno razpravo. Strategija bo uredila tudi to vprašanje. 
Nesprejemljivo 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014   
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  25.04.2014