Natisni

Naloga

Izkoriščanje sredstev programov kohezijske politike za podporo okolju prijaznim izdelkom, procesom v MSP

Ukrep / Izkoriščanje sredstev programov kohezijske politike za podporo okolju prijaznim izdelkom, procesom v MSP

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je ob upoštevanju določil Direktive 2009/29/ES o trgovanju s pravicami do emisije toplogrednih plinov, ki v 10. členu določa, za katere namene naj države članice EU porabiti vsaj 50 % teh prihodkov, pripravilo predlog za Program sklada za podnebne spremembe in ga poslali na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje.

Zgodovina statusov

28.05.2014 R
27.05.2014 DR
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izkoriščanje sredstev programov kohezijske politike za podporo okolju prijaznim izdelkom, procesom v MSP
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Načelo SBA IX
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  Program porabe sredstev Sklada za podnebne spremembe je sprejet. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  MGRT aktivno sodeluje pri pripravi zakonodaje s področja URE, OVE z vidika vpliva predpisov na gospodarstvo. Dodatno smo v 2014 oblikovali predloge za Operativni program EKP tudi za področje okoljskih tehnologij, energetske učinovitosti, itd. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  MGRT je pripravilo dokument Slovenska industrijska politika, ki ga je sprejela v začetku leta 2013 Vlada RS, kjer smo upoštevali družbene izzive (tudi energetska učinkovitost, okolju prijazni izdelki, storitve in procesi). Dokument predstavlja osnovo za izvajanje ukrepa v finančnem obdobju 2014 - 2020. Sicer pa ukrep ni v pristojnosti MGRT, ampak MKO.