Natisni

Naloga

Priprava novega zakona

Ukrep / Ureditev področja zdravilstva

Zgodovina statusov

19.01.2023 DR
27.01.2022 DR
10.02.2021 DR
21.01.2019 DR
29.01.2018 DR
07.12.2017 DR
24.07.2017 DR
11.04.2017 DR
17.01.2017 N
16.05.2016 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Priprava novega zakona
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 31.12.2024
Vpliv na subjekte Na državljane
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MZ  19.01.2023  Ni sprememb od zadnjega poročanja. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MZ  27.01.2022  Na Ministrstvu za zdravje se v zadnjem poročevalskem obdobju prioritetno izvajajo aktivnosti na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s tega razloga so se aktivnosti za realizacijo naloge nekoliko zamaknile.  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  10.02.2021  Na Ministrstvu za zdravje se v zadnjem poročevalskem obdobju prioritetno izvajajo aktivnosti na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s tega razloga so se aktivnosti za realizacijo naloge nekoliko zamaknile.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MZ  21.01.2019  Zaradi odstopa Vlade RS v začetku leta 2018 sprejem novega zakona ni bil mogoče (ni del tekočih poslov) zato je predviden sprejem novega Zakona o zdravilstvu za leto 2019 (do konca leta). 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MZ  29.01.2018  Delovna skupina je pripravila izhodišča zakona, ki so bila objavljena na spletni strani Ministrstva za zdravje konec novembra. Javna razprava se je zaključila 29. 12. 2017. Predvideva se, da bo predlog zakona na Vladi RS obravnavan konec leta 2018, oziroma v začetku leta 2019. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  07.12.2017  Delovna skupina je pripravila izhodišča zakona, ki bodo objavljena najkasneje do konca leta 2018. Ob potrditvi izhodišč zakona tako s strani javnosti kot vodstva Ministrstva za zdravje, se pričakuje, da bi bil predlog zakona obravnavan na Vladi v letu 2018.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  24.07.2017  Delovna skupina je pripravila izhodišča zakona, ki čakajo na objavo. Ob potrditvi izhodišč zakona tako s strani javnosti kot vodstva Ministrstva za zdravje, se pričakuje, da bi bil predlog zakona obravnavan na Vladi RS do konca leta 2017. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  11.04.2017  Pripravljena so izhodišča zakona, čemur bo sledila javna razprava in obravnava predloga zakona na Vladi RS do konca leta 2017. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MZ  17.01.2017  Osnutek zakona se pripravlja, na Vladi RS naj bi bil sprejet konec leta 2017. 
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MZ  16.05.2016  Osnutek zakona se pripravlja.