Natisni

Naloga

Prilagoditev rabe zemljišč na 17 porečjih

Opis naloge

Izvedba ukrepov NZPO (Načrta zmanjševanja poplavne varnosti). Sodelovanje z Direkcijo Republike Slovenije za vode.

Ukrep / Izvedba gradbenih in drugih ukrepov za zagotavljanje poplavne varnosti na 17-tih porečjih

Zgodovina statusov

25.01.2023 DR
23.09.2021 DR
23.09.2019 DR
18.10.2017 DR
16.09.2016 N
18.05.2016 N
08.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 834 dni
Naziv podcilja Prilagoditev rabe zemljišč na 17 porečjih
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2021
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  Admin  25.01.2023  Usmeritve s področja upravljanja z vodami za pripravo gozdnogospodarskih načrtov so objavljene na spletni strani (DRSV, februar 2020). 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  Admin  23.09.2021  Naloga je v izvajanju pri Direkciji Republike Slovenije za vodo, kjer se pripravljajo usmeritve s področja upravljanja z vodami za pripravo gozdnogospodarskih. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MNVP  23.09.2019  Naloga je v izvajanju pri Direkciji Republike Slovenije za vode.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Osnova za izvedbo naloge je Načrt zmanjševanja poplavne ogroženosti, ki je bil sprejet 27. 7. 2017. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  08.12.2015