Natisni

Naloga

Vzpostavitev sistema za podporo odločanju o rabi vode

Opis naloge

Izvajanje ukrepov Načrta upravljanja z vodami (NUV II)

Ukrep / Izvedba ukrepov za zagotavljanje dobrega stanja voda in kvalitete vode

Zgodovina statusov

04.09.2021 R
24.09.2019 DR
19.10.2017 DR
20.09.2016 N
19.05.2016 N
09.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev sistema za podporo odločanju o rabi vode
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 01.01.2021
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  Admin  04.09.2021  Ukrep je realiziran in se izvaja pri Direkciji Republike Slovenije za vode. Sistemi so realizirani tudi s strani ARSO (ENS in DRO). 
Delno realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  MNVP  24.09.2019  Naloga je v izvajanju pri Direkciji Republike Slovenije za vode. Z vzpostavitvijo Vodnega katastra so bile nekatere evidence in podatki preneseni na eno mesto v državni računalniški oblak in vzpostavljen sistem arhiviranja. Na ARSO je bil vzpostavljen Ekspertno Numerični Sistem (ENS) za podporo odločanju o rabi podzemne vode na aluvialnih vodnih telesih. Opravljeno je bilo tekoče vzdrževanje in prenos dela sistema ENS (aplikacija ENS) na Državni računalniški oblak (DRO) ter testiranje delovanja aplikacije v novem okolju,  
Delno realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  Admin  19.10.2017  Trenutno je v izvajanju pri Direkciji Republike Slovenije za vode. 
Nerealizirano 02.05.2016 - 01.09.2016  MNVP  20.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 02.01.2016 - 01.05.2016  MNVP  19.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 02.05.2015 - 01.09.2015  MNVP  09.12.2015