Natisni

Naloga

Priprava Načrta upravljanja z morskim okoljem

Ukrep / Zagotovitev pravne podlage in izvajanje ukrepov za zagotavljanje dobrega stanja morskega okolja

Zgodovina statusov

18.05.2016 R
29.01.2016 DR
08.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava Načrta upravljanja z morskim okoljem
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2015
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  NUMO je bil pripravljen in je bil tudi v javni obravnavi. Celovita presoja vplivov na okolje se izvaja - okoljsko porčilo za NUMO je že v postopku pridobivanja mnenja o ustreznosti okoljskega poročila.  
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  NUMO je bil pripravljen in je bil tudi v javni obravnavi. Potrebno je izvesti celovito presojo vplivov na okolje.  
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  08.12.2015