Natisni

Naloga

Sprejem uredb na Vladi RS, in sicer za Triglavski narodni park, Krajinski park Goričko in Krajinski park Strunjan

Opis naloge

Uredbe se pripravijo v sodelovanju z upravljalci zavarovanih območij.

Ukrep / Priprava načrtov upravljanja zavarovanih območij

Zgodovina statusov

30.09.2021 R
21.01.2021 DR
28.01.2020 DR
10.09.2019 DR
14.01.2019 DR
07.09.2018 DR
29.05.2018 DR
18.10.2017 DR
11.01.2017 DR
16.09.2016 DR
18.05.2016 DR
29.01.2016 N
08.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Sprejem uredb na Vladi RS, in sicer za Triglavski narodni park, Krajinski park Goričko in Krajinski park Strunjan
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 30.06.2021
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostno upravljanje z viri
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MNVP  30.09.2021  Načrti upravljanja za Triglavski narodni park, Krajinski park Strunjan in Krajinski park Goričko so sprejeti. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  21.01.2021  Načrt upravljanja KP Goričko bo predvidoma sprejet v prvi polovici leta 2021. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MNVP  28.01.2020  Sprejetje uredbe o upravljanju KP Goričko bo predvidoma do konca leta 2020. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MNVP  10.09.2019  Uredba o Načrtu upravljanja Krajinskega parka Strunjan za obdobje 2018–2027 je bila sprejeta na Vladi Republike Slovenije in objavljena v Uradnem listu RS, št. 13/19. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  14.01.2019  Uredbi o Načrtu upravljanja za KP Goričko in KP Strunjan bosta predvidoma sprejeti do 30.6.2019. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  07.09.2018  Načrt upravljanja za KP Goričko bo predvidoma sprejet do 30. 6. 2019. Rok sprejetja načrta upravljanja za KP Strunjan ostaja nespremenjen (31.12.2018).  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  29.05.2018  Načrta upravljanja za KP Goričko in KP Strunjan bosta predvidoma sprejeta do 31.12.2018. Glede na to predlagamo nov datum sprejetja uredb. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obdobje 2016–2025 je objavljena (Uradni list RS, št. 34/16). Načrt upravljanja za KP Goričko in KP Strunjan bosta predvidoma sprejeta do 30.6.2018. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  11.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. Predlagamo nov datum za realizacijo: 31.7.2017 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Sprejeta je bila Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka za obodobje 2016-2025, Uradni list RS, št. 34/16.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Ni sprememb. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  08.12.2015