Natisni

Naloga

študentsko delo (prenova v sodelovanju s socialnimi partnerji in predstavniki študentov)

Opis naloge

Omogočiti dijakom in študentom možnost dodatnega zaslužka in pridobivanja delovnih izkušenj, hkrati pa preprečiti nadomeščanje rednih zaposlitev s študentskim delom in zagotoviti ustrezno vključitev v socialno zavarovanje.

Ukrep / Urediti področje študentskega dela v skladu z načelom »vsako delo šteje«, tako da bodo dijakom in študentom zagotovljene minimalne socialne in ekonomske pravice, hkrati pa preprečiti zlorabe in nepravilnosti na tem področju.

Učinki naloge / pričakovani rezultati

Študentsko delo se je iz socialnega korektiva z leti in ob pomoči ugodnejše davčne obremenitve vse bolj spreminjalo v nelojalno konkurenco na trg dela, kar je v določenih sektorjih (trgovina, gostinstvo) tudi ob pomoči deregulacije poklicev povzročilo močno erozijo rednih zaposlitev, na drugi strani pa študentom v veliki večini ni ponudilo ustreznih delovnih izkušenj. Zato morajo iti spremembe ureditve študentskega dela v smeri močnejše povezave s prispevki iz socialnega zavarovanja in področji, ki so bolj usklajena s smerjo študija.

Zgodovina statusov

24.02.2015 R
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja študentsko delo (prenova v sodelovanju s socialnimi partnerji in predstavniki študentov)
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  24.02.2015  Državni zbor RS je 16. 12. 2014 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF-C), s katerim se je začasno in občasno delo dijakov in študentov (t.i. študentsko delo) celoviteje vključilo v sistem socialnih zavarovanj (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni) dijaki in študenti, pa bodo iz tega naslova upravičeni tudi do sorazmernega obsega pravic (npr. pokojninske dobe). ZUJF-C uvaja minimalno bruto urno postavko začasnega in občasnega dela dijakov in študentov v višini 4,5 evra. Navedene spremembe spreminjajo skupen strošek začasnega in občasnega dela dijakov in študentov kar bo, glede na interventne ukrepe na trgu dela za mlade, dodatno stimuliralo delodajalce k sklepanju pogodb o zaposlitvi. Zakon je bil sprejet v soglasju s predstavniki Študentske organizacije Slovenije in ob načelni podpori večine socialnih partnerjev. Študentska organizacija Slovenije je v procesu sprejema ZUJF-C z Vlado RS sklenila tudi dogovor o urejanju nekaterih drugih vprašanj na področju mladih, med drugim tudi o vzpostavitvi sistema beleženja in priznavanja neformalno pridobljenih znanj. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Besedilo predloga zakona je bilo javno predstavljeno v mesecu februarju. V nadaljevanju so potekala usklajevanja s predstavniki delodajalcev, sindikatov in študentov. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  MDDSZ je na načelni ravni s predstavniki študentov doseglo dogovor o ključnih vprašanjih prihodnje ureditve študentskega dela. V pripravi je besedilo predloga zakona, ki bo predvidoma javno predstavljen v drugi polovici meseca januarja.