Natisni

Naloga

Priprava nabora trajnostnih kriterijev za javne stavbe (pisarniške stavbe)

Ukrep / Določitev trajnostnih kriterijev gradnje

Zgodovina statusov

20.09.2021 DR
24.09.2020 DR
28.01.2020 DR
23.01.2019 DR
25.05.2018 DR
31.01.2018 DR
18.10.2017 DR
26.06.2017 DR
06.01.2017 N
16.09.2016 N
18.05.2016 N
29.01.2016 N
08.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1000 dni
Naziv podcilja Priprava nabora trajnostnih kriterijev za javne stavbe (pisarniške stavbe)
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostni urbani razvoj
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MNVP  20.09.2021  Naloga se na podlagi predhodnih analiz izvaja v okviru 8-letnega EU integralnega projekta Life Care4Climate. Izvaja se z zunanjimi izvajalci v skladu s prijavljenim programom in podpisano pogodbo. V prvi polovici leta 2021 je bila pripravljena 1. faza oziroma "alfa" verzija kazalnikov in testiranje uporabe posameznega kazalnika s pomočjo različnih deležnikov (prostovoljna udeležba, ob ustreznem strokovnem izobraževanju in tehnični pomoči projektne skupine). Na podlagi pridobljenih rezultatov bo do leta 2023 izdelana "beta" verzija kazalnikov skupaj s testno verzijo uteži (meril) ter na podlagi tega pilotna izvedba na treh konkretnih projektih. Končna verzija kazalnikov bo izdelana do začetka 2026. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MNVP  24.09.2020  Naloga se na podlagi predhodnih analiz izvaja v okviru 8 letnega EU integralnega projekta Life Care4Climate. Izvaja se z zunanjimi izvajalci v skladu s prijavljenim programom in podpisano pogodbo. Do konca leta 2020 bo pripravljena 1. faza oziroma "alfa" verzija kazalnikov in testiranje uporabe posameznega kazalnika s pomočjo različnih deležnikov (prostovoljna udeležba, ob ustreznem strokovnem izobraževanju in tehnični pomoči projektne skupine). Na podlagi pridobljenih rezultatov bo do leta 2023 izdelana "beta" verzija kazalnikov skupaj s testno verzijo uteži (meril) ter na podlagi tega pilotna izvedba na treh konkretnih projektih. Končna verzija kazalnikov bo izdelana do začetka 2026. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MNVP  28.01.2020  Naloga je bila zaključena novembra 2017. Izbran je bil koncept ter nabor kazalnikov. Glede na predlagan akcijski načrt za vzpostavitev sistema kazalnikov (programska orodja, baze podatkov) in potrebna sredstva, je za pripravo 1. verzije sistema kazalnikov trajnostne gradnje predvideni rok 2020. Naloga se izvaja v okviru EU projekta Life Care4Climate. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  23.01.2019  Naloga je bila zaključena novembra 2017. Izbran je bil koncept ter nabor kazalnikov. Glede na predlagan akcijski načrt za vzpostavitev sistema kazalnikov (programska orodja, baze podatkov) in potrebna sredstva, je za pripravo 1. verzije sistema kazalnikov trajnostne gradnje predvideni rok 2020. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  25.05.2018  Naloga končana novembra 2017. Izbran koncept ter nabor kazalnikov. Glede na predlagan akcijski načrt za vzpostavitev sistema kazalnikov (programska orodja, baze podatkov) in potrebna sredstva, je za pripravo 1. verzije sistema kazalnikov trajnostne gradnje predvideni rok 2020. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Naloga končana novembra 2017. Izbran koncept ter nabor kazalnikov. Glede na predlagan akcijski načrt za vzpostavitev sistema kazalnikov (programska orodja, baze podatkov) in potrebna sredstva, je za pripravo 1. verzije sistema kazalnikov trajnostne gradnje predvideni rok 2020. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Naloga v zaključni fazi. Pripraviljen je predlog nabora kriterijev, ki je usklajen z JRC raziskavo, ki v okviru EU pripravlja skupna izhodišča kazalcev.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  26.06.2017  V izdelavi pregled sistemov trajnostnih kriterijev s predlogom prenosa. Priprava trajnostnih kazalnikov.  
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  06.01.2017  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Ni sprememb.  
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  08.12.2015