Natisni

Naloga

Zajem podatkov o dejanski rabi prostora za pozidana zemljišča

Opis naloge

Vzpostavitev evidence dejanske rabe prostora za pozidana zemljišča v sodelovanju z občinami.

Ukrep / Program projektov eProstor, ki bo zagotovil dostop do elektronskih podatkov in storitev na področju prostorskega načrtovanja in graditve objektov

Zgodovina statusov

21.09.2021 R
14.01.2021 DR
05.10.2020 DR
29.05.2018 DR
31.01.2018 DR
18.10.2017 DR
19.09.2016 N
18.05.2016 N
09.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zajem podatkov o dejanski rabi prostora za pozidana zemljišča
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2021
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Podporne aktivnosti
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MNVP  21.09.2021  Zajeta so vsa (100%) pripadajoča zemljišča v Sloveniji. Naloga je končana. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  GURS  14.01.2021  Zajetih in kontroliranih je 77% vseh pripadajočih zemljišč v Sloveniji. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  GURS  05.10.2020  Zajeti so podatki za območje 2/3 Slovenije. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MNVP  29.05.2018  Ponudnik je bil izbran in 10. 11. 2017 podpisana pogodba. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  Ponudnik je bil izbran in 10. 11. 2017 podpisana pogodba. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  V objavi je razpis za izbor izvajalca naloge za masovni zajem podatkov o dejanski rabi prostora. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  19.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  09.12.2015