Natisni

Naloga

Vključitev novih podatkovnih slojev v Atlas voda (vodna zemljišča, hidrografija,...)

Ukrep / Nadgradnja spletnega portala eVode

Zgodovina statusov

23.09.2019 R
18.10.2017 DR
05.01.2017 DR
16.09.2016 DR
18.05.2016 DR
29.01.2016 N
09.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vključitev novih podatkovnih slojev v Atlas voda (vodna zemljišča, hidrografija,...)
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2018
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Podporne aktivnosti
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MNVP  23.09.2019  Naloga je zaključena. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.10.2017  Portal e-Vode je v zaključni fazi prenove.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  05.01.2017  V Atlas voda sta vključena nova sloja - predlog vodnih zemljišč in hidrografije. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  18.05.2016  V Atlas voda je vključen predlog vodnih zemljišč in predlog obnovljene hidrografije. Sloja sta v testni fazi. V Atlasu voda so bile dopolnjene evidence za obvladovanje poplavne ogroženosti.  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Ni sprememb. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  09.12.2015