Natisni

Naloga

Vzpostavitev in nadgradnja ključnih evidenc s področja okolja

Opis naloge

Povečanje dostopnosti do podatkov s področja okolja

Ukrep / Vzpostavitev programa projektov eOkolje

Zgodovina statusov

15.01.2023 DR
01.10.2021 DR
19.01.2017 DR
17.09.2016 N
19.05.2016 N
30.01.2016 N
10.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Vzpostavitev in nadgradnja ključnih evidenc s področja okolja
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 01.01.2027
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Podporne aktivnosti
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 02.01.2022 - 01.01.2023  MNVP  15.01.2023  Projekt se izvaja in bo zaključen do leta 2026. Pripravljamo tehnične specifikacije za javno naročilo, ki ga bomo predvidoma objavili v marcu 2023.  
Delno realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  MNVP  01.10.2021  ARSO je projekt IS OKOLJE 1.1. zaključil 25. 9. 2020. Ker nekatere aktivnosti niso bile izvedene, se je z nedokončanimi aktivnostmi projekta IS OKOLJE 1.1 nadaljevalo v sklopu novega projekta IS OKOLJE 2.0, ki se je končal 31.8.2021. S 1.9.2021 je projekt IS OKOLJE 2.0. prešel v upravljanje MOP in se še nadaljuje v smislu zagotavljanja dostopa do okoljskih podatkov in njihove priprave na objavo. 
Delno realizirano 02.09.2016 - 01.01.2017  MNVP  19.01.2017  Aktivnosti potekajo v skladu s predvidenim terminskim planom. Na podlagi izvedene projektne naloge je ARSO pripravil in potrdil vzpostavitveni dokument projekta in pridobil soglasje Strateškega sveta MJU za njegovo izvedbo.  
Nerealizirano 02.05.2016 - 01.09.2016  MNVP  17.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Nerealizirano 02.01.2016 - 01.05.2016  MNVP  19.05.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 02.09.2015 - 01.01.2016  MNVP  30.01.2016  Ni sprememb 
Nerealizirano 02.05.2015 - 01.09.2015  MNVP  10.12.2015