Natisni

Naloga

Učinkovitejše delovanje in jasnejše pristojnosti IRSD

Opis naloge

Večja učinkovitost in vzpostavitev ustreznih pravnih podlag za sankcioniranje najpogostejših kršitve delovne zakonodaje in zakonodaje na področju varnosti in zdravja pri delu.

Ukrep / Učinkovitejše delovanje in jasnejše pristojnosti IRSD

Zgodovina statusov

24.02.2015 R
09.06.2014 DR
29.05.2014 N
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Učinkovitejše delovanje in jasnejše pristojnosti IRSD
Odgovorni resor Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MDDSZ  24.02.2015  Državni zbor RS je 6. 3. 2014 sprejel nov Zakon o inšpekciji dela (ZID-1). Zakon prinaša povečanje učinkovitosti izvajanja nalog inšpektorata z ustrezno kaznovalno politiko ob ohranitvi preventivne in svetovalne funkcije. Državni zbor RS je 23. 4. 2014 prav tako sprejel nov Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki nadzor na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno prenaša na Finančno upravo RS, zaradi česar se bo Inšpektorat RS za delo lahko še bolj osredotočil na izvajanje svojih nalog na področju varnosti in zdravja pri delu, delovne zakonodaje in drugih s predpisi določenih področij. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  09.06.2014  Zakon o inšpekciji dela je DZ RS sprejel 6.3.2014, objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/14.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MDDSZ  29.05.2014  Zakon o inšpekciji dela je DZ RS sprejel 6.3.2014, objavljen v Uradnem listu RS, št. 19/14. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Predlog Zakona o inšpekciji dela je Vlada RS sprejela 18.12.2013.