Natisni

Naloga

Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev

Ukrep / Okrepljeno usposabljanje – povečanje števila izvedb usposabljanj

Zgodovina statusov

30.07.2021 DR
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
09.03.2017 N
02.06.2016 N
10.02.2016 N
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2023
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.1.: Izboljšanje upravljanja človeških virov
2.1.1.: Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Po poročanju organov se je v letu 2019 skupaj usposabljalo 50.239 udeležencev, kar je 10,6 % več kot v letu 2018. Primerjavo za leto 2020 bomo lahko naredili, ko bomo dobili od organov državne uprave podatke o usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev za leto 2020. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Po poročanju organov se je v letu 2018 skupaj usposabljalo 45.440 udeležencev, kar je 7 % manj kot v letu 2017. Primerjavo za leto 2019 bomo lahko naredili, ko bomo dobili od organov državne uprave podatke o usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev za leto 2018.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Po poročanju organov se je v letu 2017 skupaj usposabljalo 48.554 udeležencev, kar je 18 % več kot v letu 2016. Primerjavo za leto 2018 bomo lahko naredili, ko bomo dobili od organov državne uprave podatke o usposabljanju in izpopolnjevanju javnih uslužbencev za leto 2018.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: Predvidevali smo, da bomo izračun povprečnega števila dni usposabljanja na javnega uslužbenca pridobili in izračunali na podlagi zbranih letnih poročil o izvedenem usposabljanju in izobraževanju posameznih upravnih organov, vendar podatki, ki smo jih dobili, niso bili ustrezni in ne prikazujejo realno stanje. Ker pa spremljamo število udeležencev na usposabljanjih, ki se povečuje tako v okviru Upravne akademije, kot tudi pri zunanjih izvajalcih, kar je možno razbrati iz poročil organov, menimo, da se povečuje tudi število dni usposabljanj na javnega uslužbenca. V letu 2017 smo pričeli še z usposabljanjem javnih uslužbencev preko operacije »Učinkovito upravljanje zaposlenih«, v okviru katere pa so usposabljanja za udeležence brez kotizacije, kar tudi vpliva na možnost dodatnega usposabljanja. V letu 2015 se je usposabljanj udeležilo 7.824 udeležencev, v letu 2016 10.335 udeležencev in v letu 2017 11.034 udeležencev. 
Nerealizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Podatek o stanju bo pripravljen do konca februarja 2017. Izračun povprečnega števila dni usposabljanja na javnega uslužbenca izračunamo na podlagi zbranih letnih poročil o izvedenem usposabljanju in izobraževanju posameznih upravnih organov in objavimo v skupnem letnem poročilu, ki je še v pripravi.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Do trenutka poročanja še nismo prejeli konkretnih podatkov, znani bodo v februarju 2016 oziroma po prejemu poročil organov. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015