Natisni

Naloga

Izgradnja informacijskega sistema za podporo izvajanja usposabljanja in strokovnih izpitov

Ukrep / Izgradnja informacijskega sistema za podporo izvajanja usposabljanja in strokovnih izpitov

Zgodovina statusov

30.07.2021 DR
20.02.2018 DR
09.03.2017 DR
02.06.2016 N
10.02.2016 N
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 2313 dni
Naziv podcilja Izgradnja informacijskega sistema za podporo izvajanja usposabljanja in strokovnih izpitov
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 13.12.2017
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.1.: Izboljšanje upravljanja človeških virov
2.1.1.: Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: Informacijski sistem za podporo izvajanja usposabljanj je vzpostavljen, v letu 2021 se načrtuje še vzpostavitev podpore strokovnim izpitom.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: Vzpostavitev informacijskega sistema za potrebe delovanja Upravne akademije je v teku. Rešitev bo obsegala prenovo spletne strani, podporo procesom koordinacije usposabljanj in strokovnih izpitov, e-prijavo ter e-učno okolje. Trenutno potekajo dogovori glede vzpostavitve informatiziranih evidenc za vodenje strokovnih izpitov, obveznih in drugih usposabljanj ter izpopolnjevanj javnih uslužbencev, pri čemer je pogoj ureditev pravne podlage za vodenje evidenc v ZJU.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Na področju vzpostavitve informacijske podpore za potrebe delovanja UA potekajo dogovori s strokovnimi službami. Rešitev bo pripravljena v okolju Share Point. Vzpostavitev rešitve je predvidena v letu 2017, podrobnejši plan aktivnosti je v pripravi. Z omenjeno rešitvijo bo Upravna akademija pridobila e-učno okolje, prenovljeno spletno stran ter informatizacijo večine procesov (vključno z e-prijavo).  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Do trenutka poročanja ni bilo izvedenih nobenih aktivnosti v fazi realizacije. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015