Natisni

Naloga

Priprava novih programov usposabljanj

Ukrep / Priprava novih programov usposabljanj

Zgodovina statusov

30.07.2021 DR
22.04.2020 DR
12.02.2019 DR
20.02.2018 DR
09.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Realizacija zamuja 1000 dni
Naziv podcilja Priprava novih programov usposabljanj
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.1.: Izboljšanje upravljanja človeških virov
2.1.1.: Krepitev usposobljenosti javnih uslužbencev
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2020: V letu 2020 smo razvili 5 novih programov, ob koncu leta 2020 imamo 57 novih in prenovljenih programov usposabljanj.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  Admin  22.04.2020  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2019: Ob koncu leta 2018 smo imeli 52 novih in prenovljenih programov usposabljanj in v letu 2019 nismo razvijali novih programov usposabljanj.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  12.02.2019  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2018: Upravna akademija je v 2018 razvila 18 novih usposabljanj. Skupaj imamo zdaj 52 novih in prenovljenih programov usposabljanj.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: V letu 2016 je bilo pripravljenih 10 novih programov, v letu 2017 pa še dodatnih 18 programov; skupaj je konec leta 2017 39 prenovljenih programov.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: V letu 2016 je bilo pripravljenih 12 novih programov.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija izvedena v 50 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015