Natisni

Naloga

Izvajanje skupnega javnega naročanja (vključno z zdravstvom)

Ukrep / Izvajanje skupnega javnega naročanja (vključno z zdravstvom)

Zgodovina statusov

30.07.2021 R
20.02.2018 DR
09.03.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izvajanje skupnega javnega naročanja (vključno z zdravstvom)
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2017
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.2.: Javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  30.07.2021  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31. 12. 2020: Število naročnikov, ki so sodelovali pri skupnih javnih naročilih, tako na podlagi sklepa Vlade RS kot na podlagi pooblastil, se je v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 povečalo za dobrih 6 % (v letu 2019 je sodelovalo 2.885 naročnikov, medtem ko v letu 2020 3.084 naročnikov). Prihranki, ki vključujejo tako posredne kot neposredne prihranke, in so odvisni tudi od predmetov naročil, ki se izvajajo v posameznem letu, so ostali na enakem nivoju kot v predhodnem letu, cca 23,5 mio EUR.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: Objavljena so bila skupna javna naročila za 29 predmetov (26 predmetov na podlagi sklepa Vlade RS in tri druga skupna naročila). Od vseh skupnih javnih naročil je na področju zdravstva 9 predmetov, od katerih so 4 predmeti že zaključeni, 2 sta v izvajanju, 3 so v fazi oblikovanja skupnih specifikacij.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Objavljenih je bilo pet skupnih javnih naročil s področja zdravstva (farmacevtski proizvodi in sanitarni material). Eno naročilo je v fazi zbiranja potreb. V predlogu sklepa Vlade RS za leto 2017 so načrtovana tri nova skupna naročila na področju zdravstva.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija izvedena v obsegu 30 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015