Natisni

Naloga

Primerjalni pregled sistemov pravnega varstva v javnem naročanju in priprava izhodišč za ureditev sistema

Ukrep / Prenova sistema pravnega varstva v javnem naročanju in priprava izhodišč za ureditev sistema

Zgodovina statusov

09.03.2017 R
23.01.2017 DR
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Primerjalni pregled sistemov pravnega varstva v javnem naročanju in priprava izhodišč za ureditev sistema
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2017
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.2.: Javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Izdelana je bila analiza sistema javnega naročanja, pripravljen je bil osnutek novele Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja. Javna razprava je končala 15.12.2016, prejeti predlogi in pripombe pa bodo podlaga za dodelavo izdelanih izhodišč in pripravo končnega besedila novele zakona. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  23.01.2017  Izhodišča so pripravljena in osnutek predloga sprememb zakona je bil v novembru poslan v javno razpravo. 
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija izvedena v obsegu 50 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015