Natisni

Naloga

Izobraževanje na področju javnonaročniške zakonodaje in usmeritve za izvajanje javnonaročniške zakonodaje

Ukrep / Izobraževanje na področju javnonaročniške zakonodaje in usmeritve za izvajanje javnonaročniške zakonodaje

Zgodovina statusov

09.03.2017 R
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izobraževanje na področju javnonaročniške zakonodaje in usmeritve za izvajanje javnonaročniške zakonodaje
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2017
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.2.: Javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: MJU je v letu 2016 izvedlo ali aktivno sodelovalo pri izvedbi predstavitev nove zakonodaje s področja javnega naročanja in na njeni podlagi izdelanih raznih priporočil 34-krat. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija izvedena v obsegu 20 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015