Natisni

Naloga

Dodajanje novih funkcionalnosti, ki bodo pripomogle k še večji transparentnosti javnega naročanja

Ukrep / Dodajanje novih funkcionalnosti, ki bodo pripomogle k še večji transparentnosti javnega naročanja

Zgodovina statusov

13.03.2017 R
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Dodajanje novih funkcionalnosti, ki bodo pripomogle k še večji transparentnosti javnega naročanja
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.12.2016
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.2.: Javno naročanje
2.2.1.: E-javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  13.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: V produkcijskem okolju je nameščen modul e-Oddaja, ki omogoča elektronsko oddajo ponudb v postopkih javnega naročanja, s tem pa je tudi zaključena infrastruktura, ki omogoča izvajanje postopkov oddaje javnih naročil na elektronski način. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija izvedena v obsegu 60 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015