Natisni

Naloga

Prenovljen portal javnih naročil

Ukrep / Prenovljen portal javnih naročil

Zgodovina statusov

13.03.2017 R
02.06.2016 DR
10.02.2016 DR
28.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Prenovljen portal javnih naročil
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 30.06.2016
Strategija razvoja javne uprave 2020 2.: Učinkovita uporaba virov
2.2.: Javno naročanje
2.2.1.: E-javno naročanje
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  13.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Portal javnih naročil je bil prenovljen in v produkciji od meseca aprila 2016. Med novimi funkcionalnostmi portala je tudi t.i. dosje naročila, kjer so na enem mestu zbrana vsa obvestila v zvezi izvajanja posameznega postopka oddaje javnega naročila, vključno z objavljeno pogodbo in morebitnimi dodatki k pogodbi. Ukrep je realiziran.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  Admin  10.02.2016  Realizacija izvedena v obsegu 50 %. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  28.12.2015