Natisni

Naloga

Poostren nadzor nad nedovoljenim izkoriščanjem mineralnih surovin.

Opis naloge

Po podatkih Zveze ekoloških gibanj Slovenije - ZEG iz Ljubljane naj bi bilo v RS od 6.000 do 7.000 manjših in večjih nedovoljenih, zapuščenih in okoljsko problematičnih kamnolomov, peskokopov in gramoznic, ki so nelojalna konkurenca zakonsko dovoljenim, in od katerih se ne plačuje koncesnina. Nove določbe bodo omogočale ustrezno ukrepanje inšpekcije. Inšpektorje je treba spodbuditi k odkrivanju nedovoljenih kopov in ustreznem ukrepanju za vzpostavitev prvotnega stanja ali odpravo posledic.

Ukrep / Dopolnitev postopkov za nadzor in ukrepanje v primeru nedovoljenega izkoriščanja mineralnih surovin.

Zgodovina statusov

24.04.2014 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Poostren nadzor nad nedovoljenim izkoriščanjem mineralnih surovin.
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o rudarstvu ZRud-1C, ki je bil dne 27.12.2013 objavljen v Uradnem listu RS št. 111/13, se dodajajo določbe, ki omogočajo takojšnjo prepoved rudarskih del v primeru nelegalnega izkoriščanja mineralnih surovin inšpekciji, odvisno od vrste rabe zemljišča, način sanacije pa se odredi v sodelovanju z rudarskim inšpektorjem. Prav tako se na novo omogoča ukrepanje v primeru, ko so bila nezakonita rudarska dela izvedena v preteklosti in se trenutno ne izvajajo.