Natisni

Naloga

Investicije v železniško infrastrukturo

Ukrep / Investicije v železniško infrastrukturo

Zgodovina statusov

20.01.2023 DR
31.01.2022 DR
21.01.2021 DR
27.01.2020 DR
29.01.2019 DR
30.01.2018 DR
02.02.2016 N
29.12.2015 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Investicije v železniško infrastrukturo
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2025
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Okvirni program prehoda v zeleno gospodarstvo Trajnostni urbani razvoj
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MzI  20.01.2023  Investicije v železniško infrastrukturo potekajo skladno s potrjenim 6 - letnim operativnim programom 2020-2025. V pripravi je predlog operativnega 6-letnega programa za 2023-2028. V letu 2022 je DRSI izvedla investicije v JŽI v vrednosti 221,9 mio EUR. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MzI  31.01.2022  Vlada se je dne 18. 11. 2021 seznanila z Vizijo 2050+, ki prikazuje ključne cilje in posledično potrebne investicije na glavnih, regionalnih in novih železniških progah . Dne 2. 12. 2021 je bila s sklepom Vlade ustanovljena medresorska delovna skupina z namenom hitrejšega umeščanja železniških projektov v prostor. V letu 2021 je DRSI izvedla investicije v JŽI v vrednosti 303,197 mio EUR, v kar ni vključena gradnja drugega tira železniške proge Divača-Koper (investitor 2TDK). 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MzI  21.01.2021  Investicije v železniško infrastrukturo potekajo skladno s potrjenim 6 - letnim operativnim programom 2020-2025, kjer je v navedenem 6 letnem obdobju predvidenih 828,96 MIO več vlaganj kot je bilo predvideno v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa. Razlike med nacionalnim programom in 6-letnim planom so v določenih dodatnih ukrepih. V pripravi je predlog operativnega 6-letnega programa za 2021-2026. V letu 2020 je DRSI izvedla investivije v JŽI v vredosti 189 mio EUR, v kar ni vključena gradnja drugega tira železniške proge Divača-Koper (investitor 2TDK). 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MzI  27.01.2020  Investicije v železniško infrastrukturo potekajo skladno s potrjenim 6 - letnim operativnim programom 2018-2023. Razlike med nacionalnim programom in 6-letnim planom so v določenih dodatnih ukrepih, vrednostno pa to pomeni, da je v operativnem 6-letnem programu 2018-2023 predvidenih 98,9 MIO več vlaganj v investicije, kot je bilo predvideno v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa. Pripravljen je predlog operativnega 6-letnega programa 2020-2025, kjer je v navedenem 6 letnem obdobju predvidenih 828,96 MIO več vlaganj kot je bilo predvideno v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MzI  29.01.2019  Investicije v železniško infrastrukturo potekajo skladno s potrjenim 6 - letnim operativnim programom 2018-2023. Izdeluje se operativni program za 2019 -2024. Razlike med nacionalnim programom in 6-letnim planom so v določenih dodatnih ukrepih, vrednostno pa to pomeni, da je v operativnem 6-letnem programu 2018-2023 predvidenih 98,9 MIO več vlaganj v investicije, kot je bilo predvideno v Resoluciji o nacionalnem programu razvoja prometa. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MzI  30.01.2018  Investicije v železniško infrastrukturo potekajo skladno s prejeto Resolucijo o nacionalnem programu razvoja prometa v Republiki Sloveniji za obdobje do leta 2030 (Uradni list RS, št. 75/16). Na njegovi podlagi potreben 6 letni načrt vlaganj z naslovom Predlog načrta vlaganj v promet in prometno infrastrukturo za obdobje od let 2018 - 2023 je v zaključni fazi posvetovanj in medresorskega usklajevanja (prejeli smo pripombe občin in Ministrstva za finance).  
Nerealizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MzI  02.02.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje. 
Nerealizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  29.12.2015