Natisni

Naloga

"Agencija za civilno letalstvo (CAA) pri nadzoru letalske varnosti (stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov) preveri ustreznost in obseg finančnih virov za opravljanje letalskih dejavnosti in aktivnosti. Za te naloge se pripravijo navodila oz. dopolnijo priročniki za delo nadzornega osebja s postopki za odkrivanje neregistriranih gospodarskih dejavnosti. Če se pri tem ugotovi neregistrirana gospodarska dejavnost, se o tem obvesti pristojni nadzorni organ. Za potrebe celovitega nadzora

Opis naloge

"Izvajanje aktivnosti za obvladovanje sive ekonomije zahteva ustrezna navodila oz. dopolnitev priročnikov za delo nadzornega osebja CAA in ustrezna usposobitev nadzornikov CAA.
Dovolj je, da se v okviru letalskega nadzora ugotovijo obseg dejavnosti in s tem povezani viri. Če se zazna obseg aktivnosti (in s tem stroške), ki presega splošno pričakovano raven, o tem CAA obvesti pristojni nadzorni organ. "

Ukrep / Za nadzor nad obsegom sive ekonomije se periodično preverijo ponudbe letalskih storitev na spletnih straneh, družabnih omrežjih in v tiskanih medijih in jih primerjajo z uradnimi evidencami izdanih dovoljenj za opravljanje letalskih dejavnosti (npr. ponudba letenja z jadralnimi padali, panoramski leti ipd.). Prav tako se preverijo na tak način objavljeni opisi "strank" o uporabljenih storitvah. Vsaka tako ugotovljena razlika se preveri z inšpekcijskim nadzorom.

Zgodovina statusov

24.02.2015 R
09.06.2014 DR
28.05.2014 R
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja "Agencija za civilno letalstvo (CAA) pri nadzoru letalske varnosti (stalni nadzor in nadzor nad izvajanjem predpisov) preveri ustreznost in obseg finančnih virov za opravljanje letalskih dejavnosti in aktivnosti. Za te naloge se pripravijo navodila oz. dopolnijo priročniki za delo nadzornega osebja s postopki za odkrivanje neregistriranih gospodarskih dejavnosti. Če se pri tem ugotovi neregistrirana gospodarska dejavnost, se o tem obvesti pristojni nadzorni organ. Za potrebe celovitega nadzora
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2014
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MzI  24.02.2015  CAA od leta 2014 dalje poleg rednih inšpekcijskih nalog s področja letalstva preverja tudi stanje na področju sive ekonomije. Navedeno opravlja tako, da v okviru rednih inšpekcijskih nadzorov s področja letalstva CAA opravlja tudi nadzore na področju sive ekonomije pri posameznih subjektih civilnega letalstva. 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  09.06.2014  CAA z aprilom 2014 poleg rednih inšpekcijskih nalog s področja letalstva preverja tudi izdane račune pri posameznih subjektih. Zaradi tega je bil dopolnjen zapisnik inšpekcijskih nadzorov. V okviru rednih inšpekcijskih nadzorov s področja letalstva je CAA opravila tudi tri nadzore na področju sive ekonomije pri posameznih subjektih s področja letalstva in sicer en nadzor pri imetniku dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti in dva nadzora pri letalskih operatorjih, ki izvajata komercialne prevoze potnikov z baloni. Pri tem ni bilo ugotovljenih prekrškov.  
Realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  28.05.2014  CAA z aprilom 2014 poleg rednih inšpekcijskih nalog s področja letalstva preverja tudi izdane račune pri posameznih subjektih. Zaradi tega je bil dopolnjen zapisnik inšpekcijskih nadzorov. V okviru rednih inšpekcijskih nadzorov s področja letalstva je CAA opravila tudi tri nadzore na področju sive ekonomije pri posameznih subjektih s področja letalstva in sicer en nadzor pri imetniku dovoljenja za izvajanje letalskih dejavnosti in dva nadzora pri letalskih operatorjih, ki izvajata komercialne prevoze potnikov z baloni. Pri tem ni bilo ugotovljenih prekrškov.  
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014