Natisni

Naloga

Izvedba pilotnega projekta racionalizacije finančnih služb v dveh skupinah izbranih upravnih enot

Ukrep / Izvedba pilotnega projekta racionalizacije finančnih služb v dveh skupinah izbranih upravnih enot

Zgodovina statusov

20.02.2018 R
09.03.2017 DR
02.06.2016 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Izvedba pilotnega projekta racionalizacije finančnih služb v dveh skupinah izbranih upravnih enot
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 30.06.2017
Strategija razvoja javne uprave 2020 1.1.: Učinkovita organizacija centralne ravni državne uprave
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  20.02.2018  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2017: V letu 2016 sta bili realizirani 2 selitvi organov na eno lokacijo: v Litiji (upravna enota in enota Finančne uprave RS) in v Mariboru (združitev 5 inšpektoratov: za okolje in prostor, za delo, za infrastrukturo ter zdravstveni in tržni inšpektorat). Število organov, ki poslujejo na enem naslovu je bilo v letu 2016, glede na leto 2015, večje za 3. Poleg navedenega Upravna enota (UE) Maribor sedaj posluje na dveh lokacijah (prej na treh), Finančna uprava RS v Sežani pa na dveh lokacijah (prej na štirih). V letu 2017 smo uredili oz. združili organe na eni lokaciji v 4 primerih. V dveh večjih primerih je organiziran upravni center (UC), in sicer UC Cerknica, kjer so na eni lokaciji združeni vsi državni organi, ki delujejo v Cerknici (UE, geodetska uprava, finančna uprava, center za socialno delo, zavod za zaposlovanje) in UC Šmarje pri Jelšah, kjer zdaj na eni lokaciji delujejo UE, geodetska uprava, uprava za varno hrano, finančna uprava, policijska postaja in zemljiška knjiga. Dva manjša primera združitve organov pa sta bila: preselitev finančne uprave, enota Škofja Loka v prostore UE Škofja Loka in ureditev in pridobitev prostorov v Trbovljah, kjer na eni lokaciji delujeta geodetska in finančna uprava.  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  Admin  09.03.2017  Stanje izvajanja ukrepa na dan 31.12.2016: Priprave na testno izvajanje finančno računovodskega poslovanja za dve skupini upravnih enot (UE) oz. aktivnosti za zagon dela dveh skupnih finančnih služb so bile zaključene. Od meseca maja 2016 naprej so se izvajale vse potrebne aktivnosti za pripravo pogojev dela obeh skupnih finančnih služb (UE Ljubljana in UE Zagorje, pripravljena so bila Navodila za finančno računovodsko poslovanje skupne finančne službe. Poslovanje obeh skupnih finančnih služb poteka nemoteno, posamezne manjše težave oz. vprašanja, do katerih prihaja, pa se uspešno in redno odpravljajo.  
Nerealizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  Admin  02.06.2016  Ukrep se še ni začel izvajati ( 0 % realizacija).