Natisni

Naloga

* Urediti možnost večje prožnosti dela na področju prevozov v cestnem prometu (predvsem taksistov in voznikov avtobusov).

Opis naloge

Omogočiti oblike dela tudi za krajša obdobja, kar bi omogočilo, hiter odziv na potrebe trga (tudi za prevoz blaga) in spodbudilo, da je pri vsakem delu urejeno pogodbeno razmerje.

Ukrep / Urediti možnost večje prožnosti dela na področju prevozov v cestnem prometu (predvsem taksistov in voznikov avtobusov).

Zgodovina statusov

18.05.2016 R
02.02.2016 DR
15.09.2015 DR
25.02.2015 DR
30.05.2014 N
24.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja * Urediti možnost večje prožnosti dela na področju prevozov v cestnem prometu (predvsem taksistov in voznikov avtobusov).
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MzI  18.05.2016  REALIZIRANO zaradi zadnje spremembe ZPCP 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MzI  02.02.2016  S spremembami in dopolnitvami zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 92/2015) se je črtalo določilo drugega odstavka 33. člena in ne več obveznosti posedovanja dokumenta - pogodbe o zaposlitvi za voznika avtobusa, shuttle prevoza in avtotaksi prevoza in tako se je omogočilo vse oblika dela in s tem večjo fleksibilnost zaposovanja voznikov. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MzI  15.09.2015  S predlogom sprememb in dopolnitev Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je v zaključku medresorskega usklajevanja se črta določilo drugega odstavka 33.člena in s tem se omogoči vse oblike dela in fleksibilnost zaposlovanja voznikov.  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MzI  25.02.2015  Potekajo aktivnosti v zvezi z zmanjševanjem administrativnih ovir pri zaposlovanju voznikov iz tretjih držav.  
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  O tej temi več sestankov: 19.8., 9.10.13, z MDDSZ, ID, 28.1.14 -MF; v apr.14 sodelovanje z MDDSZ; pripravlja se gradivo, itd. Nujnost sodelovanja z ministrstvom, ki ima pristojnost z zaposlitvami (MDDSZ). 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Potrebna je dopolnitev 33. člena Zakona o prevozih v cestnem prometu , ki bo omogočila realizacijo tega ukrepa.