Natisni

Naloga

Omogočanje legalizacije neproblematičnih objektov

Opis naloge

"Priprava Zakona o legalizaciji nedovoljenih gradenj. Priprava in sprejem paketa zakonov s področja urejanja prostora in graditve z istočasnimi posegi v resorno zakonodajo, ki vpliva na gradbene investicije.
Vzpostavitev evidence vseh objektov, tudi nedovoljenih gradenj. Izvedba inšpekcijskih postopkov v primeru evidentiranih obstoječih nedovoljenih gradenj. Okrepitev inšpekcijskega nadzora nad gradnjo objektov v zgodnji fazi gradnje v prihodnje. Sanirati obstoječe nedovoljene gradnje in vzpostaviti sistem, ki bi sistematično zmanjševal tveganja njihovega nastajanja in jih bo učinkovito odkrival ter sankcioniral ter povečanje odgovornosti vseh vključenih v te postopke."

Ukrep / Zagotoviti ustrezno evidentiranost in obravnavo celotnega obsega nedovoljenih gradenj

Zgodovina statusov

31.01.2018 R
03.01.2017 DR
16.09.2016 DR
11.05.2016 DR
29.01.2016 DR
02.09.2015 DR
27.05.2015 DR
25.02.2015 DR
09.06.2014 DR
30.05.2014 N
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Omogočanje legalizacije neproblematičnih objektov
Odgovorni resor Ministrstvo za naravne vire in prostor
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MNVP  31.01.2018  17. novembra 2017 je bil uveljavljen nov Gradbeni zakon, ki ureja področje t.i. črnih gradenj. Zakon se začne uporabljati 1. junija 2018  
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MNVP  03.01.2017  Paket nove prostorske in gradbene zakonodaje, ki naslavlja tudi problematiko t.i. črnih gradenj, je bil po izvedeni medresorski razpravi in javni obravnavi v mesecu novembru 2016 posredovan v vladno proceduro, ki bo predvidoma zaključena do konca meseca januarja 2017, nato pa sledi zakonodajni postopek. 
Delno realizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  MNVP  16.09.2016  Ni sprememb glede na prejšnje poročanje.  
Delno realizirano 01.01.2016 - 30.04.2016  MNVP  11.05.2016  Po prejemu pripomb iz javne razprave se celoten paket prostorske in gradbene zakondodaje intenzivno dopolnjuje in pripravlja za nadaljnje korake v pripravi zakonskih predlogov. Zakonodajni paket vsebuje tudi rešitve za problematiko nedovoljenih gradenj. 
Delno realizirano 01.09.2015 - 31.12.2015  MNVP  29.01.2016  Predpis je v javni razpravi. 
Delno realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  MNVP  02.09.2015  Ni sprememb od zadnjega poročanja 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MNVP  27.05.2015  Navedena problematika se ne bo urejala v okviru Zakona o legalizaciji nedovoljenih gradenj, ampak v okviru prenovljenega Zakona o graditvi objektov (ZGO-2).  
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MNVP  25.02.2015  Navedena problematika se ne bo urejala v okviru Zakona o legalizaciji nedovoljenih gradenj, ampak v okviru prenovljenega Zakona o graditvi objektov (ZGO-2). 
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  09.06.2014  Zakonodaja je pripravljena in v javni obravnavi. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  30.05.2014  V javni obravnavi 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  Priprava prenove sistemskih sprememb zakonodaje na področju urejanja prostora in graditve intenzivno poteka, in sledi rokom iz programa dela vlade. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o kriterijih za izračunavanje višine nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora in o načinu njegovega plačila je bila posredovana v vladno proceduro.