Natisni

Naloga

Spodbujanje investicij v ohranjanje in obnovo kulturne dediščine (spodbujanje MSP, gradbeništva, pozitiven vpliv na kulturni turizem, ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin) - izvedba spomeniškovarstvenega razpisa

Ukrep / Spodbujanje investicij v ohranjanje in obnovo kulturne dediščine (spodbujanje MSP, gradbeništva, pozitiven vpliv na kulturni turizem, ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin) - izvedba spomeniškovarstvenega razpisa

Zgodovina statusov

29.05.2018 R
16.01.2018 DR
02.11.2017 DR
10.07.2017 DR
05.04.2017 DR
24.11.2016 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Spodbujanje investicij v ohranjanje in obnovo kulturne dediščine (spodbujanje MSP, gradbeništva, pozitiven vpliv na kulturni turizem, ohranjanje tradicionalnih znanj in veščin) - izvedba spomeniškovarstvenega razpisa
Odgovorni resor Ministrstvo za kulturo
Rok za realizacijo 31.10.2018
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MK  29.05.2018  Pogodbe za sofinanciranje odobrenih projektov v letu 2018 so podpisane. Ukrep je uspešno realiziran. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MK  16.01.2018  Pogodbe za sofinanciranje odobrenih projektov v letu 2018 so v podpisovanju. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  02.11.2017  Trenutno je podpisanih 30 pogodb o sofinanciranju odobrenih projektov v letu 2017. Projekti so v izvajanju. Pogodbe za sofinanciranje odobrenih projektov v 2018 bodo sklenjene v začetku leta 2018. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  10.07.2017  Izdane in vročene so bile že vse odločbe o odobritvi in sofinanciranju projektov ter odločbe o zavrnitvi sofinanciranja projektov. Trenutno poteka podpisovanje pogodb s predlagatelji, ki so bili izbrani na razpisu (44 spomeniškovarstvenih projektov).  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.04.2017  Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine, ki jih bo v letih 2017–2018 sofinancirala Republika Slovenija iz dela proračuna, namenjenega za kulturo (JPR2-SVP-2017-18) je bil objavljen dne 9. 12. 2016 z rokom za oddajo vlog do vključno dne 23. 1. 2017. Javni razpis je trenutno v fazi pregledovanja prispelih dopolnitev nepopolnih vlog. V skladu z določbami Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo je namreč treba stranke, ki so vložile formalno nepopolne vloge, pozvati k dopolnitvi formalno nepopolnih vlog. Javni razpis je bil pilotno izveden s podporo aplikacije eJR. 
Nerealizirano 01.05.2016 - 31.08.2016  Admin  24.11.2016  Ukrep je prioriteta Vlade in je v začetni fazi realizacije.