Natisni

Naloga

Sprejem novele Zakona o osnovni šoli

Opis naloge

Normativa raven - sprejem ustrezne področne zakonodaje

Ukrep / Sprejem novele Zakona o osnovni šoli

Zgodovina statusov

05.01.2023 DR
04.01.2022 DR
27.09.2021 DR
18.01.2021 DR
23.10.2020 DR
23.01.2020 DR
26.09.2019 DR
31.01.2019 DR
08.06.2018 DR
31.01.2018 DR
05.07.2017 DR
12.01.2017 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Sprejem novele Zakona o osnovni šoli
Odgovorni resor Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje
Rok za realizacijo 31.12.2023
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MVI  05.01.2023  Obširna novela Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli je pripravljena za javno obravnavo. Trenutno se čaka odločitev vodstva. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MVI  04.01.2022  Z ozirom na epidemijo Covid-19 in izkazane nove potrebe po ureditvi zakonske materije potekajo ponovna usklajevanja vsebinskih elementov, ki jih je potrebno urediti: izobraževanje na domu, izvajanje NPZ v 3. razredu, poučevanje razrednih učiteljev v 6. razredu, izvajanje razširjenega programa od 1. do 5. razreda, ureditev evidenc glede na spremenjeni Zakon o organizaciji in financiranju. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MVI  27.09.2021  Na novo smo opredelili področja sprememb Zakona o osnovni šoli: izobraževanje na domu, izvajanje NPZ v 3. razredu, izvajanje razširjenega programa. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MVI  18.01.2021  Ni sprememb glede na preteklo poročanje. 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MVI  23.10.2020  Aktivnosti so bile ustavljene zaradi epidemioloških razmer in s tem povezanimi ukrepi. Priprava spremembe Zakona o osnovni šoli v kontekstu nacionalnega preverjanja znanja se bo nadaljevala.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MVI  23.01.2020  Pripravlja se sprememba Zakona o osnovni šoli v kontekstu nacionalnega preverjanja znanja. Spreminja se 64. člen Zakona o osnovni šoli. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MVI  26.09.2019  Spremembe ZOŠ so bile že pripravljene in objavljene v javni obravnavi, vendar je bil postopek sprejema v prejšnjem mandatu ustavljen. Predlagane spremembe bomo ponovno pregledali in preučili.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  31.01.2019  Spremembe ZOŠ so bile pripravljene, objavljene v javni obravnavi. Postopek sprejema je bil v prejšnjem mandatu ustavljen. Potreben je pregled predlaganih sprememb v razmislek, kako naprej. 
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  08.06.2018  Skrajšana verzija ni šla v nadaljno proceduro usklajevanja zaradi predčasnega odstopa Vlade. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  31.01.2018  Sprememba vsebine zakona glede na nove usmeritve vodstva - pripravljen je skrajšan osnutek zakona, ki bo vložen v javno obravnavo. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  05.07.2017  Zakon o osnovni šoli je v javni obravnavi; pridobivamo pripombe. Po zbranih pripombah bomo napisali osnutek in ga posredovali v medresosko usklajevanje. 
Delno realizirano 01.09.2016 - 31.12.2016  MVI  12.01.2017  Osnutek besedila novele Zakona o osnovni šoli je pripravljen, trenutno potekajo usklajevanja z vsemi relevantnimi deležniki.