Natisni

Naloga

Priprava Izhodišč za prenovo registrske zakonodaje

Ukrep / Zagotoviti vodenje podatkov o poslovnih subjektih v enem registru

Zgodovina statusov

15.09.2015 R
27.05.2015 DR
20.02.2015 DR
27.05.2014 N
23.04.2014 N

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Priprava Izhodišč za prenovo registrske zakonodaje
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2016
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2015 - 31.08.2015  Admin  15.09.2015  Vlada RS se je julija 2014 seznanila z izhodišči za prenovo registrske zakonodaje. 
Delno realizirano 01.02.2015 - 30.04.2015  MGTŠ  27.05.2015  Aktivnosti se nadaljujejo v skladu s predhodnim poročanjem. 
Delno realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MGTŠ  20.02.2015  MGRT v sodelovanju z drugimi pristojnimi organi pripravlja obsežnejšo prenovo slovenske registrske zakonodaje. V ta namen je Vlada RS aprila 2014 ustanovila medresorsko delovno skupino, ki pripravlja strokovne podlage za prenovo določb Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o Poslovnem registru Slovenije in Zakona o sodnem registru. Vlada RS se je na predlog medresorske delovne skupine julija 2014 seznanila z izhodišči za prenovo registrske zakonodaje. Cilj prenove je vzpostaviti enotno platformo za vodenje registrskih postopkov za 22 različnih registrov in evidenc. Z novo ureditvijo bodo postopki enotni in pregledni, podatki o poslovnih subjektih pa se bodo vodili na enem mestu tj. v poslovnem registru Slovenije. Zakonske rešitve bo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predložilo Vladi RS v potrditev do 21. 1. 2016. Izvedba projekta bo imela neposredne pozitivne učinke na poslovno okolje ter dvig konkurenčnosti. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MGTŠ  27.05.2014  Vlada RS je dne 3.4.2014 s sklepom št. 01201-5/2014/6 imenovala medresorsko delovno skupino za prenovo registrske zakonodaje. 
Nerealizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  23.04.2014  MGRT načrtuje oblikovanje medresorske delovne skupine za prenovo ZPRS-1. Predlog zakonskih določb bo pripravljen do konca 2014.