Natisni

Naloga

"Pri strokovnem nadzoru izvajanja restavratorskih in gradbenih del za ohranjanje kulturnih spomenikov dodatna pozornost na način plačevanja zaposlenih pri izvajalcih/podizvajalcih ter na višino uradno plačanih tarif. Zaostritev konkurenčne prepovedi javno zaposlenih restavratorjev. Sprejetje pravilnika o usposobljenih izvajalcih po 105. členu ZVKD."

Opis naloge

"Zmanjšanje nagnjenosti k sivi ekonomiji. Spodbuda odgovornih k prijavljanju sumljivih dejanj pristojnim službam.
Razširitev seznama usposobljenih izvajalcev del na področju varovanja kulturne dediščine in s tem večja možnost nadzora nad njihovim delovanjem. Dogovor z vodstvom ZVKD, naj bodo njihovi strokovni delavci kot nadzorniki pri izvajanju del dodatno pozorni na morebitno formalno neplačano delo pri izvajalcih. Dogovor z vodstvom ZVKD o konkurenčni klavzuli za restavratorje. V okviru pravilnika podpis izjave o izvajanju storitev z računom."

Ukrep / "Pri strokovnem nadzoru izvajanja restavratorskih in gradbenih del za ohranjanje kulturnih spomenikov dodatna pozornost na način plačevanja zaposlenih pri izvajalcih/podizvajalcih ter na višino uradno plačanih tarif. Zaostritev konkurenčne prepovedi javno zaposlenih restavratorjev. Sprejetje pravilnika o usposobljenih izvajalcih po 105. členu ZVKD."

Zgodovina statusov

24.02.2015 R
29.05.2014 DR
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja "Pri strokovnem nadzoru izvajanja restavratorskih in gradbenih del za ohranjanje kulturnih spomenikov dodatna pozornost na način plačevanja zaposlenih pri izvajalcih/podizvajalcih ter na višino uradno plačanih tarif. Zaostritev konkurenčne prepovedi javno zaposlenih restavratorjev. Sprejetje pravilnika o usposobljenih izvajalcih po 105. členu ZVKD."
Odgovorni resor Ministrstvo za kulturo
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MK  24.02.2015  Ukrep je bil realiziran, saj se strokovni nadzor nad posegi v dediščino (spomenike) izvaja skladno s 84. členom ZVKD-1 kot javno službo ZVKDS. Način plačevanja zaposlenih je sistemsko določen in urejen, podatki javni. 2. ukrep: Prepoved opravljanja nalog javne službe zavoda (tudi izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov na spomenikih) brez pisnega soglasja generalnega direktorja je navedena v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, prav tako je konkurenčna klavzula sestavni del pogodb o zaposlitvi - opravljanje nalog javne službe brez pisnega soglasja delodajalca pomeni disciplinsko kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Soglasja generalni direktor ne izdaja, če obstaja konflikt interesov oz. če gre za projekte, ki so v poslovnem interesu zavoda.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MK  29.05.2014  Usklajevanja v okviru priprave predloga II. faze sprememb ZVKD-1, ki bodo predvidoma zaključena v 2014, intenzivno potekajo, osnutek zakona bo pripravljen za primopredajo ministra. 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  1. ukrep: MK predlaga brisanje prvega ukrepa, saj se strokovni nadzor nad posegi v dediščino (spomenike) izvaja skladno s 84. členom ZVKD-1 kot javno službo ZVKDS. Način plačevanja zaposlenih je sistemsko določen in urejen, podatki javni. Na cene na trgu ministrstvo ne sme posegati. 2. ukrep: Prepoved opravljanja nalog javne službe zavoda (tudi izvajanje konservatorsko-restavratorskih posegov na spomenikih) brez pisnega soglasja generalnega direktorja je navedena v pravilniku o sistemizaciji delovnih mest Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, prav tako je konkurenčna klavzula sestavni del pogodb o zaposlitvi - opravljanje nalog javne službe brez pisnega soglasja delodajalca pomeni disciplinsko kršitev obveznosti iz delovnega razmerja. Soglasja generalni direktor ne izdaja, če obstaja konflikt interesov oz. če gre za projekte, ki so v poslovnem interesu zavoda. 3. ukrep: Pravlnik še ni sprejet, saj tovrstna regulacija storitev zahteva amandmiranje določb v zvezi s čezmejnim/začasnim opravljanjem reguliranih dejavnosti. Našteto je predmet usklajevanj v okviru priprave predloga II. faze sprememb ZVKD-1, ki bodo predvidoma zaključena v 2014.