Natisni

Naloga

Pilotska priprava in izvedba sheme akreditiranja Slovenske Akreditacije v sodelovanju s potencialnimi organi za ugotavljanje skladnosti ter ponudniki storitev zaupanja

Opis naloge

Omogočanje akreditacije organov za ugotavljanje skladnosti za potrebe certificiranja ponudnikov storitev zaupanja po Urebi 910/2014 bo omogočal enotno in učinkovito vzpostavitev sistema akreditacije vsem slovenskim ponudnikom storitev zaupanja, ki jim zato ne bo potrebno iskati možnosti akreditacije v tujini.

Ukrep / Čim hitreje do akreditacij in certificiranja v skladu z eIDAS

Zgodovina statusov

18.07.2017 R
03.05.2017 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Pilotska priprava in izvedba sheme akreditiranja Slovenske Akreditacije v sodelovanju s potencialnimi organi za ugotavljanje skladnosti ter ponudniki storitev zaupanja
Odgovorni resor Ministrstvo za javno upravo
Rok za realizacijo 31.03.2017
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  18.07.2017  S 30.6.2017 sta bili podeljeni dve akreditaciji SIQ Ljubljana in BV, ki sta certificirala štiri ponudnike storitev zaupanja. Dva ponudnikov storitev zaupanja sta se certificirala pri češkem organu za ugotavljanje skladnosti. V RS od 1.7.2017 deluje 6 kvalificiranih ponudnikov storitev zaupanja. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  03.05.2017  Sprejeta UREDBA o izvajanju Uredbe (EU) o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in razveljavitvi Direktive 1999/93/ES.