Natisni

Naloga

Uvedba elektronske poti v zvezi z razvrstitvijo zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na liste

Ukrep / Poenostavitev postopkov v zvezi z razvrstitvijo zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na liste

Zgodovina statusov

21.01.2023 DR
28.01.2022 DR
11.02.2021 DR
12.04.2017 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Uvedba elektronske poti v zvezi z razvrstitvijo zdravil in živil za posebne zdravstvene namene na liste
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 01.01.2025
Vpliv na subjekte Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 02.01.2022 - 01.01.2023  MZ  21.01.2023  Vsebinske definicije so na ZZZS pripravljene, zaradi drugih nujnih in prioritetnih nalog ter pomanjkanja informatikov je izvedba odložena. Vključena je v plan nalog za obdobje 2023-25.  
Delno realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  MZ  28.01.2022  Nova aplikacija razvrščanje bo v celoti pokrivala postopke razvrščanja, za razliko od predhodnega načrta, ki se je nanašal le na elektronsko izmenjavo dokumentov med predlagatelji, pobudniki in ZZZS 
Delno realizirano 02.01.2020 - 01.01.2021  Admin  11.02.2021  Na Ministrstvu za zdravje se v zadnjem poročevalskem obdobju prioritetno izvajajo aktivnosti na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s tega razloga so se aktivnosti za realizacijo naloge nekoliko zamaknile.  
Delno realizirano 02.01.2017 - 01.01.2018  Admin  12.04.2017  Predlog novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) vsebuje pravno podlago za omenjen ukrep (vzpostavitev portala e-Lista zdravil se predvideva v 3 letih po uveljavitvi ZZVZZ-1). Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so se začele izvajati določene aktivnosti glede vzpostavitve elektronske poti za razvrstitev zdravil in živil na liste. Pripravljen je plan realizacije oziroma dokončanje ukrepa do leta 2019, vendar je nujen predpogoj za nadaljevanje aktivnosti predhodno sprejetje ZZVZZ-1.