Natisni

Naloga

Vzpostavitev nacionalne točke SPOT Global

Ukrep / Vzpostavitev nacionalne točke SPOT Global

Zgodovina statusov

30.01.2019 R
04.06.2018 DR
25.01.2018 DR
26.10.2017 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Vzpostavitev nacionalne točke SPOT Global
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2018
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  30.01.2019  V januarju 2018 je bila potrjena neposredna potrditev operacije (NPO) SPOT Global, ki predstavlja nacionalno raven celotnega sistema SPOT. Vrednost projekta je 11,8 mio EUR in bo trajal 5 let. V letu 2018 so potekale priprave za izvedbo projekta: organizacija znotraj SPIRIT, vzpostavitev sistema koordinacije, priprava načrta usposabljanj SPOT svetovalcev, komunikacijski načrt, analiza podpornega okolja, zaposlovanje, itd. S tem so omogočeni pogoji za delovanje SPOT Global. Sistem deluje do konca finančne perspektive po financiranju iz potrjenega NPO.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  04.06.2018  Potekajo aktivnosti vzpostavitve in delovanja nacionalne SPOT točke na SPIRIT Slovenija skladno s terminskim načrtom.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MGTŠ  25.01.2018  NPO VZPOSTAVITEV IN DELOVANJE NACIONALNE SLOVENSKE POSLOVNE TOČKE (SPOT) je bil potrjen na SVRK, dne 17.1.2018. Aktivnosti na projektu pri upravičencu (SPIRIT Slovenija) se tako lahko pričnejo izvajati skladno s terminskim planom projekta. 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  26.10.2017  Priprava pregleda postopkov na področju investiranja z vidika prenovljene prostorske zakonodaje bo pripravljena v drugi polovici leta 2018. Glede na spremembe na tem področju, pregleda ni bilo smiselno pripravljati prej.