Natisni

Naloga

Nadzor cistern z energenti

Opis naloge

CURS izvaja poostren nadzor prometa z energenti, tako na meji kakor tudi v notranjosti. V zadnjem času opažamo predvsem zlorabo baznih olj in drugih podobnih mešanic (npr. diklormetana) – gre za blago, ki ni zavezano plačilu trošarinskih dajatev, lahko pa se samostojno ali z mešanjem uporablja kot pogonsko gorivo. Predvideni ukrepi: nadzor pošiljk energentov (vzorčenje blaga v vseh prekatih in dokumentarno preverjanje); nadaljnja obravnava sumljivih pošiljk (preiskovalne aktivnosti, obvestilo tujim carinskim upravam ipd).

Ukrep / Preprečevanje izogibanja trošarinskim obveznostim

Zgodovina statusov

26.02.2015 R
06.06.2014 DR
30.05.2014 N
24.04.2014 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Nadzor cistern z energenti
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 31.12.2013
Tip naloge
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.05.2014 - 31.01.2015  MF  26.02.2015  FURS opravlja kontinuiran nadzor nad cisternami z energenti. Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah (ZTro-N (Uradni list RS, št. 32/14) je bil dodatno opredeljeno, da spadajo pod trošarinski nadzor tudi določena bazna olja, ki se lahko uporabljajo kot energenti.  
Delno realizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  Admin  06.06.2014  Ukrep je v fazi izvedbe. 
Nerealizirano 01.01.2014 - 30.04.2014  MF  30.05.2014  ni sprememb 
Delno realizirano 03.10.2013 - 31.12.2013  Admin  24.04.2014  " V obdobju zadnjih štirih mesecev so se izvajale številne aktivnosti, katerih posledica je tako odkritje konkretnih nepravilnosti kot tudi posredni učinek povečanja zakonitega poslovanja strank. Ker trošarinske dajatve predstavljajo pomemben segment pobranih dajatev v proračunu RS, CURS tem aktivnostim posveča posebno pozornost, zato se bodo te kontinuirano nadaljevale tudi v letu 2014. V navedenem obdobju je bilo na področju nadzora cistern z energenti kontroliranih 24 cistern, v katerih je bilo skupno vzetih 51 vzorcev. Izvedene analize in druge opravljene aktivnosti niso pokazale odkritih nepravilnosti. "