Natisni

Naloga

Vzpostavitev aplikacije Pametni inšpektor

Ukrep / Vzpostavitev aplikacije Pametni inšpektor

Zgodovina statusov

17.01.2022 DR
01.10.2021 DR
25.09.2019 DR
30.01.2019 DR
05.06.2018 DR
25.01.2018 DR
28.12.2017 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Vzpostavitev aplikacije Pametni inšpektor
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2024
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MGTŠ  17.01.2022  Projekt Pameten inšpektor oziroma aplikacija M-INSPIS je bil 8. 12. 2021 glede na razpis iz leta 2017 zaključen. Na javnem razpisu je bil takrat izbran izvajalec PartIT d.o.o., Ljubljana s svojo platformo ShakeSpeare, ki je takrat omogočala samo izdelavo in izpolnjevanje obrazcev. V prvem delu smo zato spremenili delovanje platforme ShakeSpeare do te mere, da je podpirala postopek inšpekcijskega pregleda na terenu v okviru zahtev, ki jih predpisujejo Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o inšpekcijskem nadzoru in Zakon o prekrških. V drugem delu smo se lotili vsebine inšpekcijskih nadzorov, in sicer za področje Trgovine in v okviru predpisov, za katere nadzor je zadolžen Tržni inšpektorat RS. Ker pa smo z razvojem vsebine ugotovili, da bi lahko postopek inšpekcijskega nadzora z uporabo aplikacije M-INSPIS še izboljšali in za inšpektorja poenostavili, smo hkrati spreminjali in dopolnjevali tudi funkcionalnost platforme ShakeSpeare. Testiranje na terenu smo izvajali leta 2019, kasneje pa zaradi epidemije covida-19 nič več. Dne 8. 12. 2021 se je pogodba o vzdrževanju aplikacije M-INSPIS iztekla, zato je bil na javnem razpisu, ki smo ga na Tržnem inšpektoratu RS izvedli konec leta 2021 za naslednje triletno vzdrževalno obdobje, izbran edini prijavljeni ponudnik, podjetje PartIT d.o.o., Ljubljana. Glede na vse navedeno je nov rok za realizacijo 31.12.2024. 
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MGTŠ  01.10.2021  Stanje na projektu Pameten inšpektor se v letu 2021 zaradi pandemije COVID-19 ni spremenilo. V prvi fazi projekta smo vzpostavili ogrodje za izvajanje inšpekcijskih nadzorov na terenu, v drugi fazi, ki se zaključi konec leta 2021, pa smo se lotili optimizacije aplikacije in dodajanja vsebine za področje trgovine, za katerega nadzor je zadolžen Tržni inšpektorat RS. Ker je vsa infrastruktura samo pri izvajalcu, istočasno razvijanje novih funkcionalnosti in uporaba na terenu ni mogoča. Prav tako še niso bili dobavljeni tablični računalniki, na katerih naj bi inšpektorji na terenu aplikacijo uporabljali.  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  25.09.2019  Prva faza projekta Pameten inšpektor je bila zaključena v marcu 2019. V tej fazi se je vzpostavilo ogrodje za izvajanje inšpekcijskih nadzorov na terenu: postavljen je bil koncept, na podlagi katerega je moral na javnem razpisu izbrani izvajalec dopolniti svojo aplikacijo, ki je osnova projekta Pameten inšpektor. V strežniškem delu aplikacije se je na novo dodalo veliko funkcionalnosti, ki so se izkazale za nujno potrebne za izvedbo inšpekcijskih nadzorov na terenu, zaradi česar se je moral spremeniti tudi uporabniški del aplikacije. V prvi fazi se je začel pripravljati tudi vsebinski del projekta in sicer zakonodaja s področja trgovine, za katero nadzor je zadolžen Tržni inšpektorat RS. Od zaključka prve faze poteka druga faza projekta. V drugi fazi se vzporedno izvaja optimizacija delovanja aplikacije, hkrati pa se in se bo v aplikacijo dodajala še vsebina, ki bo narejena na podlagi določil zakonov, za katere nadzor je zadolžen Tržni inšpektorat RS. Druga faza se bo zaključila konec leta 2021. Kljub planu, da se bo že v letu 2019 začel opravljati nadzor na terenu, tega dela nismo mogli realizirati, ker poteka nabava tabličnih računalnikov preko Ministrstva za javno upravo, ki v letu 2019 za Tržni inšpektorat RS tablične računalnike še ni nabavilo. Predvideno je, da se bo nabava opravila v letu 2020.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  30.01.2019  Projekt je v fazi testiranja, v izvedbi je centralizirano naročilo tablic.  
Delno realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  05.06.2018 
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  MGTŠ  25.01.2018  Razpis za izbiro izvajalca, ki bo pomagal vzpostaviti aplikacijo »Pametni inšpektor« je zaključen. Decembra 2017 je bila z izbranim izvajalcem PartIt d.o.o., Jesenice podpisana pogodba, sam projekt pa se je že začel izvajati. Po planu naj bi bil prvi del zaključen do konca letošnjega leta, drugi del, ki pomeni vzdrževanje narejene aplikacije in njena nadgradnja z novimi funkcionalnostmi, pa v 3 letih po zaključku prvega dela.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  28.12.2017  Tržni inšpektorat RS je v juniju 2017 začel s pripravo na izvedbo javnega razpisa za izbiro izvajalca, ki bo ustvaril aplikacijo Pameten inšpektor. Če bodo na voljo ustrezna sredstva, naj bi bil javni razpis zaključen do konca leta 2017, začetek uporabe prvega dela aplikacije je predviden v začetku leta 2019, konec projekta, ko bo na voljo celotna aplikacija, pa je predviden v letu 2022.