Natisni

Naloga

Izdelava standardiziranih popisov del

Ukrep / Izdelava standardiziranih popisov del

Zgodovina statusov

23.01.2023 DR
04.01.2022 DR
27.01.2021 DR
23.01.2020 DR
25.09.2019 DR
30.01.2019 N
05.06.2018 N
31.01.2018 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Izdelava standardiziranih popisov del
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 31.12.2023
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MGTŠ  23.01.2023  Akcijski načrt uvedbe digitalizacije v gradbeništvo (uporaba BIM modela) je bil sprejet 11.5.2022 na Vladi RS. Vključen je v Strateška izhodišča za spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti v gospodarstvu.  
Delno realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MGTŠ  04.01.2022  MGRT je v okviru Načrta za okrevanje in odpornost, C1 K1, Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu opredelil v reformnem delu tudi ukrep Povečanja potenciala energetske učinkovitosti v industriji, še posebej na področju investicij in v gradbenem sektorju. Predvideno je sprejetje Akcijskega načrta uvedbe digitalizacije v gradbeništvo (uporaba BIM modela).  
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MGTŠ  27.01.2021  Aktivnosti se še ne izvajajo. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  23.01.2020  S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ni bilo dodatnih aktivnosti. 
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MGTŠ  25.09.2019  MGRT zaradi pobud iz gospodarstva zaznava potrebo priprave podlag za digitalizacijo v gradbeništvu. Standardni popisi za nizke gradnje so v pripravi glede na sprejet ''Pravilnik o pripravi in izvajanju tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo'', ki ga je pripravil, sprejel (3.7.2018) in ga izvaja MZI. Glede priprave standardnih popisov za visoke gradnje (zgradbe) bi bilo smiselno, da se po enakem sistemu s strani MOP uskladi, vodi in podeli pripravo popisov izvajalcu - nalogo bi bilo potrebno uskladiti z MOP. 
Nerealizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  30.01.2019  MGRT zaradi pobud iz gospodarstva zaznava potrebo priprave podlag za digitalizacijo v gradbeništvu. Standardni popisi za nizke gradnje so v pripravi glede na sprejet ''Pravilnik o pripravi in izvajanju tehničnih specifikacij za cestno in železniško infrastrukturo'', ki ga je pripravil, sprejel (3.7.2018) in ga izvaja MZI. Glede priprave standardnih popisov za visoke gradnje (zgradbe) bi bilo smiselno, da se po enakem sistemu s strani MOP uskladi, vodi in podeli pripravo popisov izvajalcu. 
Nerealizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MGTŠ  05.06.2018 
Nerealizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  31.01.2018  Aktivnosti se še niso pričele izvajati.