Natisni

Naloga

Poenotenje pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v več socialnih zavarovanj in določitev prednostnega vrstnega reda zavarovanja

Ukrep / Poenotenje pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v več socialnih zavarovanj in določitev prednostnega vrstnega reda zavarovanja

Zgodovina statusov

19.01.2023 N
10.02.2021 N
21.01.2019 N
28.12.2017 N

Podatki o nalogi

Trenutni status N
Naziv podcilja Poenotenje pravnih razmerij, ki so podlaga za vključitev v več socialnih zavarovanj in določitev prednostnega vrstnega reda zavarovanja
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 31.12.2024
Vpliv na subjekte Na državljane
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Nerealizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MZ  19.01.2023  Ministrstvo za zdravje bo v letu 2023 aktivno pristopilo k reformi zdravstvenega sistema, ki bo vključevala tudi spremembe ZZVZZ in ZZDej. V okviru teh sprememb bo naslovljen tudi predmetni ukrep. 
Nerealizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  10.02.2021  Na Ministrstvu za zdravje se v zadnjem poročevalskem obdobju prioritetno izvajajo aktivnosti na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s tega razloga so se aktivnosti za realizacijo naloge nekoliko zamaknile.  
Nerealizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  MZ  21.01.2019  Vlada je ustanovila medresorsko delovno skupino za poenotenje zavarovalnih podlag, torej ta del ukrepa ni zgolj in samo ukrep Ministrstva za zdravje (MZ). Bo pa MZ ob pripravi novega Zakona o zdravtsvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) pripravil prenovljene zavarovalne podlage in določil prednostni vrstni red zavarovanja. Priprava in sprejem novega ZZVZZ-1 je predviden v letu 2019. 
Nerealizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  28.12.2017