Natisni

Naloga

Javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje GJS javnega potniškega prometa

Ukrep / Javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje GJS javnega potniškega prometa

Zgodovina statusov

30.09.2021 R
20.01.2021 DR
27.01.2020 DR
28.12.2017 DR

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Javni razpis za podelitev koncesij za izvajanje GJS javnega potniškega prometa
Odgovorni resor Ministrstvo za infrastrukturo
Rok za realizacijo 31.12.2020
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte, Na državljane, Na javni sektor
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2021 - 31.12.2021  MzI  30.09.2021  Razpis za podelitev novih koncesij za izvajanje GJS medkrajevnega avtobusnega linijskega prometa je bil objavljen konec julija 2021 
Delno realizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  MzI  20.01.2021  V letu 2020 je bil izveden javni razpis za pomoč pri pripravi razpisa za podelitev novih koncesij. Delo poteka v glavnem po načrtu (razen nekaj manjših sprememb zaradi pandemije COVID-19).  
Delno realizirano 01.01.2019 - 31.12.2019  MzI  27.01.2020  V letu 2019 je bila sprejeta novela Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je omogočila podaljšanje obstoječih koncesijskih razmerij do 2. 12. 2021. Spremembe in dopolnitve Zakona o prevozih v cestnem prometu omogočajo tudi uporabo obeh modelov financiranja gospodarske javne službe in sicer koncesijski model ter sklepanje pogodb o prevozih, ki upravljavcu JPP omogočajo bolj učinkovito odzivanje na nove potrebe po prevozih. Istočasno pa je bila pripravljen predlog in dokumentacija za izvedbo javnega naročila za pomoč pri pripravi in izvedbi razpisa ter sklenitvi pogodb za izvajanje gospodarske javne službe avtobusnega linisjkega prevoza potnikov. Sam razpis za podelitev novih koncesij/prevoznih pogodb bo izveden v letu 2020.  
Delno realizirano 01.01.2017 - 31.12.2017  Admin  28.12.2017  Pripravlja se celovit razpis za podelitev koncesij za izvajanje javne službe javnega potniškega prometa. Morebitne sklenitve prevoznih pogodb v skladu z Uredbo (ES) 1370/2007 morajo biti sestavni del prometno tehničnih elementov razpisa z javnimi voznimi redi in celovito rešitvijo JPP.