Natisni

Naloga

Ureditev pravic delodajalca o pridobitvi bolniškega reda od zdravnika delavca

Opis naloge

V predlogu Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1) je predvideno, da osebni zdravnik posreduje navodilo o ravnanju med začasno zadržanostjo od dela zavarovancu in njegovemu delodajalcu na njuno zahtevo v pisni obliki. Tudi veljavna zakonodaja delodajalcu dopušča pridobivanje podatka o režimu gibanja delavca (navodila zdravnika o morebitnem strogem počitku ali dopustnem gibanju) med bolniško odsotnostjo in podatek o predvidenem času odsotnosti, ker brez njih ne more ukrepati ob sumu zlorabe bolniškega staleža in organizirati dela oziroma zagotoviti nadomeščanja odsotnega delavca. Podatke lahko pridobi od zaposlenega ali od njegovega osebnega zdravnika. Delodajalec nima pravne podlage za pridobitev diagnoze bolezni oziroma poškodbe oziroma nima pravne podlage za pridobivanje podatkov o »zdravstvenih omejitvah« v času bolniškega staleža, saj gre za občutljive osebne podatke delavca.

Ukrep / Sprememba Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

Zgodovina statusov

19.01.2023 N
10.02.2021 N
09.05.2018 N

Podatki o nalogi

Trenutni status N
Naziv podcilja Ureditev pravic delodajalca o pridobitvi bolniškega reda od zdravnika delavca
Odgovorni resor Ministrstvo za zdravje
Rok za realizacijo 31.12.2024
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Nerealizirano 01.01.2022 - 31.12.2022  MZ  19.01.2023  Ministrstvo za zdravje bo v letu 2023 aktivno pristopilo k reformi zdravstvenega sistema, ki bo vključevala tudi spremembe ZZVZZ in ZZDej. V okviru teh sprememb bo naslovljen tudi predmetni ukrep. 
Nerealizirano 01.01.2020 - 31.12.2020  Admin  10.02.2021  Na Ministrstvu za zdravje se v zadnjem poročevalskem obdobju prioritetno izvajajo aktivnosti na področju obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19, s tega razloga so se aktivnosti za realizacijo naloge nekoliko zamaknile.  
Nerealizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  09.05.2018  Ni sprememb.