Natisni

Naloga

Zakonska opredelitev definicije inovativnih zagonskih (startup) podjetij

Ukrep / Opredelitev definicije inovativnih zagonskih (startup) podjetij

Zgodovina statusov

15.02.2018 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Zakonska opredelitev definicije inovativnih zagonskih (startup) podjetij
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 15.02.2018
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  15.02.2018  Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravil Zakon o spodbujanju investicij (ZSInv), kjer je določena definicija inovativnih zagonskih (startup) podjetij. ZSInv je bil sprejet 15.2.2018 in objavljen v Uradnem listu RS, št. 13/18. Inovativno zagonsko podjetje je neodvisna gospodarska družba, ki razvija ali trži inovativen izdelek, storitev ali poslovni model z visokim potencialom. Organizirana je kot kapitalska družba in od njenega vpisa v Poslovni register Slovenije ni preteklo manj kot en mesec in ne več kot 5 let. Poleg startupov se bo vodil tudi poseben register podjetij z visoko dodano vrednostjo. Zakon o spodbujanju investicij: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO7634