Natisni

Naloga

Sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v smeri, da se startup podjetja izločijo iz omejitve, da je odkup deleža mogoče tudi v primeru ko podjetje izkazuje izgubo

Ukrep / Izločitev startup podjetja iz omejitve, da odkup deleža ni mogoč v primeru ko podjetje izkazuje izgubo

Zgodovina statusov

24.01.2023 DR
05.01.2022 DR
17.09.2021 DR
12.02.2021 DR
24.01.2020 DR
26.09.2019 DR
27.03.2019 DR
31.01.2019 N
06.06.2018 N
17.03.2018 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Sprememba Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v smeri, da se startup podjetja izločijo iz omejitve, da je odkup deleža mogoče tudi v primeru ko podjetje izkazuje izgubo
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 01.01.2024
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 02.01.2022 - 01.01.2023  MGTŠ  24.01.2023  Ni sprememb pri izvajanju ukrepa.  
Delno realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  MGTŠ  05.01.2022  Ni sprememb pri izvajanju ukrepa. 
Delno realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  MGTŠ  17.09.2021  MGRT in Slovenski podjetniški sklad sta organizirala 13.9.2021 posvet z startup in scaleup deležniki (podjetja, ekosistem) na temo ovir za startup in scaleup podjetja. Predvideno je, da bo organizirana mednarodna konferenca Next round (26.10.2021), kjer bodo države članice EU razpravljale o ovirah za ti ciljni skupini ter da se pripravi (nacionalni) akcijski načrt z ukrepi za startup in scaleup podjetja, ki predstavlja nadgradnjo Akcijskega načrta "Slovenija - dežela starutp podjetij". V kolikor bo kot ovira izpostavljen tudi odkup deleža v startup podjetjih, ki imajo izgubo, bo le-ta vključena v akcijski načrt. 
Delno realizirano 02.01.2020 - 01.01.2021  MGTŠ  12.02.2021  V trenutni noveli ZGD-1 spremembe še niso vključene, vendar so predvidene za prihodnje spremembe. 
Delno realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  MGTŠ  24.01.2020  Trenutno ni predvidena sprememba ZGD-1 v smeri, da se startup podjetja izločijo iz omejitve, da je odkup deleža mogoče tudi v primeru, ko podjetje izkazuje izgubo, zato se rok za realizacijo podaljša. 
Delno realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  MGTŠ  26.09.2019  Izvedeni so bili operativni sestanki s sklepom, da se pripravijo strokovne podlage za morebitno spremembo ZGD-1, sedanja ureditev tega ne predvideva. 
Delno realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  Admin  27.03.2019  Izvedeni so bili sestanki z MGRT/Direktoratom za notranji trg in Slovenskim inštitutom za računovodstvo, kjer so ugotovili, da: • je pridobivanje in računovodska obravnava lastnih delnic harmonizirana na EU ravni, • za d.o.o. so določbe o pridobivanju lastnih poslovnih deležev manj stroge. Družba lahko pridobi lastni poslovni delež oziroma ga sprejme v zastavo, če so bili vložki v celoti vplačani, se oblikujejo rezerve za lastne deleže v skladu s petim odstavkom 64. člena ZGD-1 in družba ne pridobi vseh poslovnih deležev. MGRT bo pripravil strokovne podlage skupaj z zunanjim strokovnjakom za rešitev zaznane ovire.  
Nerealizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  MGTŠ  31.01.2019  Predlog startup skupnosti je del Akcijskega načrta za startup podjetja. Potekajo razgovori s startup skupnostjo in zunajimi strokovnjaki o možnosti rešitve.  
Nerealizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  MGTŠ  06.06.2018 
Nerealizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  Admin  17.03.2018  Aktivnosti se še niso pričele izvajati.