Natisni

Naloga

Odprava omejitve za investitorje pri ustanavljanju manjših naložbenih skladov

Ukrep / Ustanavljanje manjših naložbenih skladov

Zgodovina statusov

28.02.2018 R

Podatki o nalogi

Trenutni status R
Naziv podcilja Odprava omejitve za investitorje pri ustanavljanju manjših naložbenih skladov
Odgovorni resor Ministrstvo za finance
Rok za realizacijo 28.02.2018
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Realizirano 01.01.2018 - 31.12.2018  Admin  28.02.2018  Omejitev je odpravljena z ustrezno interpretacijo Agencije za trg vrednostnih papirjev. Omejitev, ki investitorjem preprečuje, da bi ustanavljali manjše naložbene sklade se nanaša na manjši naložbeni sklad, kjer je zakonsko določen minimalni kapital v višini 30.000 EUR. Trenutna pravna ureditev temelji na predpisih EU, ki veljajo za to področje za območje celotne EU. Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje ureja poslovanje slovenskih investicijskih skladov in družb za upravljanje ter trženje tujih investicijskih skladov v Sloveniji, Zakon o upravljavcih alternativnih investicijskih skladov pa določa pogoje in način upravljanja alternativnih investicijskih skladov, pogoje za ustanovitev in poslovanje specialnih investicijskih skladov, pogoje trženja enot alternativnih investicijskih skladov ter nadzor nad upravljanjem le-teh. Navedena zakona ne urejata »manjših naložbenih skladov«. Gre za alternativni zasebni investicijski sklad, le-ta - razen specialnega investicijskega sklada in družbe tveganega kapitala - ni reguliran in nima nobenih naložbenih omejitev, je pa vpisan v register pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.