Natisni

Naloga

Spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v smeri možnosti investiranja investitorjev v več kot 4 podjetja letno

Ukrep / Uvedba možnosti investiranja za inovativna zagonska (startup) podjetja v več kot 4 podjetja letno

Zgodovina statusov

24.01.2023 DR
05.01.2022 DR
17.09.2021 DR
12.02.2021 DR
24.01.2020 DR
26.09.2019 DR
27.03.2019 DR
31.01.2019 N
05.06.2018 N
17.03.2018 N

Podatki o nalogi

Trenutni status DR
Naziv podcilja Spremembe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v smeri možnosti investiranja investitorjev v več kot 4 podjetja letno
Odgovorni resor Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
Rok za realizacijo 01.01.2024
Vpliv na subjekte Na poslovne subjekte
Zgodovina poročanj
Status Poročanje za obdobje Poročal Datum Opis
Delno realizirano 02.01.2022 - 01.01.2023  MGTŠ  24.01.2023  Ni sprememb pri izvajanju ukrepa.  
Delno realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  MGTŠ  05.01.2022  Ni sprememb pri izvajanju ukrepa. 
Delno realizirano 02.01.2021 - 01.01.2022  MGTŠ  17.09.2021  MGRT in Slovenski podjetniški sklad sta organizirala 13.9.2021 posvet z startup in scaleup deležniki (podjetja, ekosistem) na temo ovir za startup in scaleup podjetja. Predvideno je, da bo organizirana mednarodna konferenca Next round (26.10.2021), kjer bodo države članice EU razpravljale o ovirah za ti ciljni skupini ter da se pripravi (nacionalni) akcijski načrt z ukrepi za startup in scaleup podjetja, ki predstavlja nadgradnjo Akcijskega načrta "Slovenija - dežela starutp podjetij". V kolikor bo kot ovira izpostavljeno tudi investiranje v več podjetij letno, bo vključeno v akcijski načrt.  
Delno realizirano 02.01.2020 - 01.01.2021  MGTŠ  12.02.2021  V trenutni noveli ZGD-1 spremembe še niso vključene, vendar so predvidene za prihodnje spremembe. 
Delno realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  MGTŠ  24.01.2020  Trenutno niso predvidene spremembe ZGD-1 v smeri odprtja možnosti investitorja v več kot 4 podjetja letno, zato se rok za realizacijo podaljša. 
Delno realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  MGTŠ  26.09.2019  Trenutna ureditev v zakonodaji tega ne predvideva. MGRT bo pripravil strokovne podlage za dopolnitev ZGD-1, ki bi startupom vpisanim v startup register podelil izjemo vezano na investiranje, ki je preprečevala veriženje podjetij, zaenkrat pa ta sprememba ni vključena. 
Delno realizirano 02.01.2019 - 01.01.2020  Admin  27.03.2019  MGRT bo pripravil strokovne podlage za dopolnitev ZGD-1, ki bo startupom vpisanim v startup register podelil izjemo vezano na investiranje, ki je preprečevala veriženje podjetij. 
Nerealizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  MGTŠ  31.01.2019  MGRT skupaj s Startup skupnostjo in zunanjim strokovnjakom preučuje možnosti rešitve in morebitne spremembe zakonodaje.  
Nerealizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  MGTŠ  05.06.2018  MGRT je skupaj s Startup skupnostjo in zunanjim strokovnjakom preučil možnosti spremembe zakonodaje. Pripravi se predlog rešitve, v kolikor bo možen.  
Nerealizirano 02.01.2018 - 01.01.2019  Admin  17.03.2018  Aktivnosti se še niso pričele izvajati.